Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Vlachy
Tok:Kľačianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm

Vlachy - Kľačianka

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:45 100
7.3.2021 09:30 100
7.3.2021 09:15 100
7.3.2021 09:00 100
7.3.2021 08:45 100
7.3.2021 08:30 100
7.3.2021 08:15 100
7.3.2021 08:00 100
7.3.2021 07:45 100
7.3.2021 07:00 100
7.3.2021 06:00 110
7.3.2021 05:00 100
7.3.2021 04:00 90
7.3.2021 03:00 90
7.3.2021 02:00 90
7.3.2021 01:00 90
7.3.2021 00:00 90.2
6.3.2021 23:00 90.5
6.3.2021 22:00 90.8
6.3.2021 21:00 91.1
6.3.2021 20:00 91.4
6.3.2021 19:00 91.7
6.3.2021 18:00 92
6.3.2021 17:00 92.2
6.3.2021 16:00 92.4
6.3.2021 15:00 92.5
6.3.2021 14:00 92.4
6.3.2021 13:00 92
6.3.2021 12:00 91.7
6.3.2021 11:00 91.4
6.3.2021 10:00 90.9

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )