Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Podsuchá
Tok:Revúca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm

Podsuchá - Revúca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 10:00 631.1
7.3.2021 09:45 631
7.3.2021 09:30 620.8
7.3.2021 09:15 620.7
7.3.2021 09:00 630.7
7.3.2021 08:45 630.6
7.3.2021 08:30 630.5
7.3.2021 08:15 630.5
7.3.2021 08:00 620.5
7.3.2021 07:00 630.5
7.3.2021 06:00 620.5
7.3.2021 05:00 620.6
7.3.2021 04:00 630.7
7.3.2021 03:00 630.8
7.3.2021 02:00 631
7.3.2021 01:00 641.2
7.3.2021 00:00 641.4
6.3.2021 23:00 641.6
6.3.2021 22:00 641.8
6.3.2021 21:00 642.1
6.3.2021 20:00 652.4
6.3.2021 19:00 652.6
6.3.2021 18:00 642.9
6.3.2021 17:00 653.1
6.3.2021 16:00 663.2
6.3.2021 15:00 663.1
6.3.2021 14:00 663
6.3.2021 13:00 662.8
6.3.2021 12:00 652.7
6.3.2021 11:00 652.3
6.3.2021 10:00 651.7

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )