Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Zákamenné
Tok:Biela Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm

Zákamenné - Biela Orava

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.3.2021 09:30 220
7.3.2021 09:15 220
7.3.2021 09:00 220
7.3.2021 08:45 220
7.3.2021 08:30 220
7.3.2021 08:15 220
7.3.2021 08:00 210
7.3.2021 07:45 210
7.3.2021 07:30 210
7.3.2021 07:00 210
7.3.2021 06:00 210
7.3.2021 05:00 210
7.3.2021 04:00 210
7.3.2021 03:00 210
7.3.2021 02:00 220
7.3.2021 01:00 220
7.3.2021 00:00 230
6.3.2021 23:00 240
6.3.2021 22:00 250
6.3.2021 21:00 260
6.3.2021 20:00 260.3
6.3.2021 19:00 260.6
6.3.2021 18:00 270.9
6.3.2021 17:00 271.1
6.3.2021 16:00 271.3
6.3.2021 15:00 271.6
6.3.2021 14:00 281.5
6.3.2021 13:00 281.3
6.3.2021 12:00 281
6.3.2021 11:00 280.6
6.3.2021 10:00 290

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )