Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Bardejov
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm

Bardejov - Topľa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]
7.3.2021 09:45 157
7.3.2021 09:30 157
7.3.2021 09:15 157
7.3.2021 09:00 158
7.3.2021 08:45 158
7.3.2021 08:30 158
7.3.2021 08:15 158
7.3.2021 08:00 158
7.3.2021 07:45 158
7.3.2021 07:00 158
7.3.2021 06:00 159
7.3.2021 05:00 159
7.3.2021 04:00 159
7.3.2021 03:00 160
7.3.2021 02:00 160
7.3.2021 01:00 160
7.3.2021 00:00 160
6.3.2021 23:00 161
6.3.2021 22:00 161
6.3.2021 21:00 161
6.3.2021 20:00 161
6.3.2021 19:00 161
6.3.2021 18:00 161
6.3.2021 17:00 161
6.3.2021 16:00 162
6.3.2021 15:00 162
6.3.2021 14:00 162
6.3.2021 13:00 162
6.3.2021 12:00 162
6.3.2021 11:00 162
6.3.2021 10:00 162

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )