23 JÚL 2018

Monitoring sucha na Slovensku k 22.7.2018

23.7.2018 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA

Monitoring sucha na Slovensku k 22.7.2018

V uplynulom týždni sme zaznamenali významné úhrny zrážok takmer na celom území Slovenska. Na severe a východe krajiny sa zrážky vyskytli najmä v prvej polovici týždňa, kým na západe to bolo najmä počas víkendu. Najvyšší týždenný úhrn zrážok sme v rámci nami monitorovaných staníc zaznamenali v Oravskej Lesnej (viac ako 84 mm) a v okolí Medzilaboriec ( viac ako 72 mm). Na druhej strane, okolie Trenčína dosiahlo len 6 mm/týždeň. Množstvo zrážok sa však výrazne odvíjalo od búrkovej činnosti. V tatranskej oblasti sa však vyskytli aj výrazne vyššie úhrny zrážok. Na druhej strane, týždenná suma potenciálnej evapotranspirácie dosahovala hodnoty do 34 mm, čo je na úrovni 80 – 108 % dlhodobého priemeru (1981 – 2010). To indikuje normálne podmienky.

Na západnom Slovensku tak dochádzalo prevažne k zlepšovaniu vlahovej bilancie, na strednom a východnom Slovensku bola vlahová bilancia bez výraznejších zmien oproti predchádzajúcemu týždňu. Zhoršenie situácie nastalo na Hornom Ponitrí, okolí Trenčína a Žiliny. Mierne sucho aj naďalej pretrváva v okolí Topoľčian.

Vyhliadka do 29.7.2018

V tomto týždni neočakávame žiadne plošne významné zrážky. Lokálne sa môžu objavovať búrky. Naopak, slnečný svit bude dosahovať pomerne vysoké hodnoty, čo v kombinácii s maximálnou dennou teplotou vzduchu okolo 30 °C a veternejším počasím bude podporovať výpar. Ten by sa mal pohybovať na úrovni normálnych podmienok pre dané obdobie. Len centrálna časť Podunajskej nížiny môže mať výpar aj mierne nadnormálny. Na väčšine územia Slovenska preto očakávame postupný pokles sledovaných indexov, a teda postupné zhoršovanie vlahovej bilancie.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑