17 SEP 2018

Monitoring sucha na Slovensku k 16.9.2018

17.9.2018 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA

Monitoring sucha na Slovensku k 16.9.2018

V uplynulom týždni boli zrážkové úhrny na väčšine Slovenska len nevýznamné (do 2 mm), pričom výnimku tvorili len lokality zasiahnuté búrkovou činnosťou, napr. Čaklov (viac ako 34 mm). Naopak, kladné odchýlky teploty vzduchu od dlhodobého normálu sa prejavujú aj v nadnormálne  vysokom potenciálnom výpare (zväčša v intervale 18 – 23 mm/týždeň), ktorý sme zaznamenali na väčšine monitorovaných staníc. Najvyššiu odchýlku dosiahol výpar v okolí Čaklova, až 148 % dlhodobého priemeru z obdobia 1981 - 2010.

Aj napriek tomu sme však nezaznamenali výraznejšie zmeny vo vlahovej bilancii. Na väčšine monitorovaných staníc prevládajú normálne podmienky, príp. mierne vlhké podmienky (západ Slovenska – vplyvom výdatných úhrnov zrážok na začiatku mesiaca). Veľmi až extrémne suché podmienky naďalej pozorujeme na Východoslovenskej nížiny, ale aj okolí Podolínca, Prešova a Kamenice nad Cirochou.

Vyhliadka do 23.9.2018

V tomto týždni hodnoty potenciálneho výparu o málo klesnú, naďalej však budú na mnohých lokalitách vysoké na toto obdobie (až do 163 % dlhodobého priemeru za obdobie 1981 – 2010). V sobotu sa podľa posledných výstupov modelu očakáva prechod frontu, ktorý by mal priniesť zrážky na celé Slovensko. Očakávame preto zlepšenie vlahovej bilancie, aj keď na suchom zasiahnutých územiach k jeho ukončeniu nedôjde. Najmä na juhovýchode krajiny očakávame aj naďalej pretrvávanie veľmi suchých podmienok.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑