19 AUG 2019

Monitoring sucha na Slovensku k 18.8.2019

19.8.2019 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JURAJ HOLEC, JAKUB RIDZOŇ

Monitoring sucha na Slovensku k 18.8.2019

Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na všetkých staniciach. Najmenej zrážok spadlo v Bratislave-letisku (4 mm) a Bratislave-Kolibe (9 mm). Najviac zrážok spadlo v Medzilaborciach (106 mm) a Švedlári (85 mm). Týždenný úhrn zrážok nad 75 mm bol v Kamenici nad Cirochou, Tisinci a Prešove. Výpar dosiahol najvyššiu týždennú sumu 31 mm v Bratislave-letisku a v Nitre. Najnižší výpar bol v Bardejove a v Medzilaborciach, a to 19 mm.

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zlepšila. Aktuálne prevažujú na Slovensku normálne až mierne vlhké podmienky. Veľmi vlhko je v Boľkovciach, Telgárte, Prešove a v Medzilaborciach. Extrémne vlhké podmienky pozorujeme na stanici Tisinec. Podľa indexu CMI je mierne sucho len v Bratislave, na Kolibe aj v Ivanke. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Trenčíne, až -75 mm. Deficit zrážok okolo -50 mm je aj v Piešťanoch, Rimavskej Sobote, Poprade, Podolínci a v Čaklove.

Vyhliadka do 25.8.2019

Nasledujúci týždeň má byť pomerne teplý. V stredu by mal cez územie Slovenska prechádzať zvlnený studený front, ktorý by mal priniesť prehánky a búrky. V druhej polovici týždňa by sa malo znova otepliť. Vo všeobecnosti neočakávame výraznejšie zhoršenie, indexy sucha by sa nemali výraznejšie meniť, prípadne len mierne poklesnú.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑