SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

13 APR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 12.4.2015

13.4.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 7.4. - 12.4.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke

V uplynulom týždni neboli zaznamenané takmer žiadne zrážky, s výnimkou prehánok v Piešťanoch. Napriek tomu SPI index zostal v kladných číslach na staniciach, kde boli zaznamenané výraznejšie zrážkové úhrny v týždni pred Veľkou nocou. Z hľadiska zrážok sú podmienky na všetkých staniciach Podunajskej nížiny blízke normálu. Treba však poznamenať, že v Žihárci nebol zrážkový deficit doplnený, aj keď SPI index krátkodobo dosiahlo kladné, ale veľmi nízke čísla. Iná situácia je na Východoslovenskej nížine, kde naďalej pretrváva výrazný zrážkový deficit, ktorý je značne zosilňovaný vysokým výparom. To dokazujú aj hodnoty SPEI, ktoré sa v okolí Milhostova a Somotoru pohybujú dlhodobo (od začiatku marca) pod hodnotou -1. Na Podunajskej nížine zvýšený výpar taktiež spôsobil pokles SPEI, avšak len minimálny a takmer všetky stanice vykazujú podmienky blízke normálnym. Jedinou výnimkou je opäť Žihárec, kde aj naďalej pretrváva mierne suché obdobie.

V uplynulom týždni sa vyskytli zrážky len ojedinele do 1 mm. Hodnoty Z-indexu preto klesli na všetkých staniciach. Na všetkých staniciach sú záporné hodnoty, väčšinou na úrovni normálnych podmienok, prípadne ide o začínajúce suché obdobie, len na stanici Somotor Z-index dosiahol hodnotu -1, čo znamená už mierne sucho. Hodnoty CMI sú kladné na všetkých staniciach. Najvyššia hodnota je na stanici Jaslovské Bohunice (0,54). Najnižšie hodnoty (0,02) sú na staniciach na Východoslovenskej nížine.

 

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

 

Ďalšia aktualizácia bude v pondelok 20.4.2015.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑