Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja 2018

          Pozvánka na odborný seminár
          Zborník

 

Program seminára

Lea Mrafková, Ivan Bartík., Ján Vlk, Darina Takáčová, Paľušová Zuzana (SHMÚ)
VYHODNOTENIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V POVRCHOVEJ VODE V POVODÍ DUNAJA

Andrea Ľuptáková, Jaroslava Urbancová, Martina Dadová, Ľudovít Molnár (SHMÚ)
VYHODNOTENIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V PODZEMNEJ VODE V POVODÍ DUNAJA

Róbert Chriašteľ (SHMÚ)
VYHODNOTENIE TRENDOV V PODZEMNÝCH VODÁCH

Jana Döményová, Daniela Ďurkovičová, Lea Mrafková, Paľušová Zuzana (SHMÚ)
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK VO VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VODÁCH V POVODÍ DUNAJA

Tomáš Mackuľak, Igor Bodík (Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava)
ČOV - ZDROJ ZNEČISTENIA POVRCHOVÝCH VÔD FARMACEUTIKAMI
Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja 2017

EXTRÉMY NA DUNAJI

 
 

Program seminára

Danica Lešková, Michaela Mikuličková, Eva Uhliarová

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑