SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha

Dátum:
Stanica:

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Streda n. Bodrogom - Number of station: 1294

Level of groundwater [m n.m.]

Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater [m n.m.] Level difference [m]
25.09.2021 95.38 -0.02
24.09.2021 95.4 -0.01
23.09.2021 95.41 -0.02
22.09.2021 95.43 -0.01
21.09.2021 95.44 0
20.09.2021 95.44 -0.01
19.09.2021 95.45 +0.06
18.09.2021 95.39 -0.01
17.09.2021 95.4 0
16.09.2021 95.4 -0.01
15.09.2021 95.41 -0.01
14.09.2021 95.42 -0.02
13.09.2021 95.44 0
12.09.2021 95.44 -0.01
11.09.2021 95.45 -0.02
10.09.2021 95.47 -0.02
09.09.2021 95.49 -0.02
08.09.2021 95.51 -0.04
07.09.2021 95.55 -0.04
06.09.2021 95.59 -0.06
05.09.2021 95.65 -0.05
04.09.2021 95.7 -0.01
03.09.2021 95.71 +0.03
02.09.2021 95.68 +0.02
01.09.2021 95.66 +0.15
31.08.2021 95.51 +0.01
30.08.2021 95.5 -0.01
29.08.2021 95.51 0
28.08.2021 95.51 -0.02
27.08.2021 95.53 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)

Water temperature [°C]

Date of measurement
[06:00]
Water temperature [°C]
25.09.2021 12.2
24.09.2021 12.2
23.09.2021 12.2
22.09.2021 12.2
21.09.2021 12.2
20.09.2021 12.2
19.09.2021 12.2
18.09.2021 12.2
17.09.2021 12.2
16.09.2021 12.1
15.09.2021 12.1
14.09.2021 12.1
13.09.2021 12.1
12.09.2021 12.1

Weather warnings:

Weather warnings
SoNePo

Hydrological warnings:

Hydrological warnings

Flood activity degrees:

Flood activity

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legend
Konferencia mladých odborníkov 2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, ...
22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného ...
19 SEP 2021

Zvláštnosti v prúdení na Slovensku

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.
16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021
23 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.
11 AUG 2021

Prvé číslo Meteorologického časopisu v roku 2021

SHMÚ | ANALÝZA | NORBERT POLČÁK
Vážená odborná a laická verejnosť, dovoľujeme si vás informovať, že v týchto dňoch vyšlo prvé, tohtoročné číslo Meteorologického časopisu .

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather