SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha

Dátum:
Stanica:

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Bratislava - Záhorská Bystrica - Number of station: 2035

Level of groundwater [m n.m.]

Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater [m n.m.] Level difference [m]
27.06.2021 159.69 -0.01
26.06.2021 159.7 -0.01
25.06.2021 159.71 -0.01
24.06.2021 159.72 -0.01
23.06.2021 159.73 -0.02
22.06.2021 159.75 -0.02
21.06.2021 159.77 -0.01
20.06.2021 159.78 -0.01
19.06.2021 159.79 -0.01
18.06.2021 159.8 -0.02
17.06.2021 159.82 -0.02
16.06.2021 159.84 -0.01
15.06.2021 159.85 -0.01
14.06.2021 159.86 -0.02
13.06.2021 159.88 -0.03
11.06.2021 159.91 -0.02
10.06.2021 159.93 -0.03
09.06.2021 159.96 -0.02
08.06.2021 159.98 -0.02
07.06.2021 160 -0.02
06.06.2021 160.02 -0.03
05.06.2021 160.05 -0.02
04.06.2021 160.07 -0.03
03.06.2021 160.1 -0.03
02.06.2021 160.13 -0.04
01.06.2021 160.17 -0.04
31.05.2021 160.21 -0.04
30.05.2021 160.25 -0.06
29.05.2021 160.31 -0.07
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)

Water temperature [°C]

Date of measurement
[06:00]
Water temperature [°C]
27.06.2021 10.6
26.06.2021 10.6
25.06.2021 10.6
24.06.2021 10.6
23.06.2021 10.5
22.06.2021 10.5
21.06.2021 10.5
20.06.2021 10.5
19.06.2021 10.4
18.06.2021 10.4
17.06.2021 10.4
16.06.2021 10.4
15.06.2021 10.3
14.06.2021 10.3

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy
SoNePo

Hydrological warnings:

Hydrological warnings

Flood activity degrees:

Flood activity

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legend
Konferencia mladých odborníkov 2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
24 SEP 2021

Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, ...
22 SEP 2021

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného ...
19 SEP 2021

Zvláštnosti v prúdení na Slovensku

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Hory predstavujú prekážku v prúdení, čím výrazne ovplyvňujú počasie v ich okolí. V tomto článku v jednej konkrétnej situácii predstavíme vybrané vplyvy pohorí na prúdenie v tzv. mezoškále procesov v atmosfére a vysvetlíme základné príčiny tohto efektu.
16 SEP 2021

Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021
23 AUG 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.
11 AUG 2021

Prvé číslo Meteorologického časopisu v roku 2021

SHMÚ | ANALÝZA | NORBERT POLČÁK
Vážená odborná a laická verejnosť, dovoľujeme si vás informovať, že v týchto dňoch vyšlo prvé, tohtoročné číslo Meteorologického časopisu .

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather