Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Return to the list of stations

Žilina - Dolný Hričov

Radiation measured at the station Žilina - Dolný Hričov
Date and time of measurementHodnota radiácie [nSv/h]
27.06.2022 15:00115
27.06.2022 14:00109
27.06.2022 13:00115
27.06.2022 12:00117
27.06.2022 11:00118
27.06.2022 10:00115
27.06.2022 09:00121
27.06.2022 08:00114
27.06.2022 07:00118
27.06.2022 06:00117
27.06.2022 05:00119
27.06.2022 04:00119
27.06.2022 03:00117
27.06.2022 02:00114
27.06.2022 01:00118
27.06.2022 00:00114
26.06.2022 23:00113
26.06.2022 22:00113
26.06.2022 21:00115
26.06.2022 20:00114
26.06.2022 19:00116
26.06.2022 18:00116
26.06.2022 17:00114
26.06.2022 16:00115
26.06.2022 15:00114
26.06.2022 14:00115
26.06.2022 13:00112
26.06.2022 12:00116
26.06.2022 11:00114
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.