Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Return to the list of stations

Mochovce

Radiation measured at the station Mochovce
Date and time of measurementHodnota radiácie [nSv/h]
27.06.2022 19:00123
27.06.2022 18:00125
27.06.2022 17:00121
27.06.2022 16:00123
27.06.2022 15:00126
27.06.2022 14:00124
27.06.2022 13:00125
27.06.2022 12:00123
27.06.2022 11:00124
27.06.2022 10:00122
27.06.2022 09:00124
27.06.2022 08:00126
27.06.2022 07:00124
27.06.2022 06:00127
27.06.2022 05:00124
27.06.2022 04:00126
27.06.2022 03:00124
27.06.2022 02:00121
27.06.2022 01:00122
27.06.2022 00:00123
26.06.2022 23:00123
26.06.2022 22:00124
26.06.2022 21:00124
26.06.2022 20:00123
26.06.2022 19:00122
26.06.2022 18:00124
26.06.2022 17:00122
26.06.2022 16:00124
26.06.2022 15:00123
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.