Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Return to the list of stations

Stropkov - Tisinec

Radiation measured at the station Stropkov - Tisinec
Date and time of measurementHodnota radiácie [nSv/h]
27.06.2022 18:00129
27.06.2022 17:00121
27.06.2022 16:00120
27.06.2022 15:00119
27.06.2022 14:00120
27.06.2022 13:00128
27.06.2022 12:00128
27.06.2022 11:00122
27.06.2022 10:00121
27.06.2022 09:00122
27.06.2022 08:00123
27.06.2022 07:00126
27.06.2022 06:00127
27.06.2022 05:00123
27.06.2022 04:00123
27.06.2022 03:00124
27.06.2022 02:00123
27.06.2022 01:00126
27.06.2022 00:00122
26.06.2022 23:00120
26.06.2022 22:00121
26.06.2022 21:00123
26.06.2022 20:00120
26.06.2022 19:00123
26.06.2022 18:00122
26.06.2022 17:00121
26.06.2022 16:00120
26.06.2022 15:00121
26.06.2022 14:00122
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.