Aktuality SHMU

V budúcom týždni suchšie a teplejšie počasie

18.6.2020 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
V budúcom týždni suchšie a teplejšie počasie

Vlhké nestále a daždivé počasie s výskytom intenzívnych búrok trvá na našom území už približne dva týždne. V budúcom týždni by sa situácia mala zmeniť a zrážok by už malo byť menej.
 

Ešte na začiatku júna nastala v Európe prestavba tlakových útvarov, ktorej dôsledkom došlo k prerušeniu prílevu chladného a suchého vzduchu od severovýchodu do našej oblasti. Naopak po prehĺbení tlakovej níže nad Nemeckom (tlaková níž sa neskôr presunula nad Severné more) k nám začal od juhozápadu prúdiť teplý a vlhký vzduch (obr. 1). Definitívne tak bolo ukončené obdobie relatívne suchšieho počasia, pre ktoré bol okrem iného charakteristický aj výskyt nízkej nočnej teploty vzduchu a dokonca aj slabých mrazov. Od 5. júna sa v našej oblasti udržiavala väčšinou teplejšia a vlhká vzduchová hmota s častým výskytom zrážok vyššej intenzity a kratšieho trvania (prehánky a búrky). Vo viacerých prípadoch bol zaznamenaný intenzívny dážď o čom svedčia aj hlásenia z Európskej databázy nebezpečného počasia (hlásenia o intenzívnych zrážkach výrazne prevažujú nad ostatnými hláseniami) (obr. 2). Výnimkou neboli ani krátkodobé lejaky s intenzitou vyššou ako 30 mm za polhodinu. V stredu 17.6. sme v Dudinciach dokonca zaznamenali lejak s intenzitou cez 30 mm za 10 minút, čo je už mimoriadne vysoká intenzita zrážok. Za hodinu spadlo na tejto stanici nakoniec takmer 50 mm zrážok. Intenzívne lejaky sa na území Slovenska v hojnom počte vyskytli napríklad aj v júli v roku 2016 [1, 2].

Vývoj situácie v budúcom týždni

Zmena v počasí by mala prísť v budúcom týždni. Kým v piatok 18.6. sa naše územie nachádza naďalej v nevýraznom poli nižšieho tlaku vzduchu, v strede budúceho týždňa (24.6.) by už mala od juhozápadu do strednej Európy zasahovať mohutná tlaková výš (obr. 3). Aj keď zo synoptického hľadiska dôjde k výraznemu potlačeniu tvorby zrážok, z pohľadu instability k zásadnejšej zmene ani v budúcom týždni nedôjde. To dokumentuje obr. 4, na ktorom je možné vidieť vertikálny rozdiel v teplote vzduchu v strednej troposfére a teplotu rosného bodu – dva parametre, ktoré sa často využívajú pri analýze a predpovedi podmienok vhodných pre tvorbu búrok.  Tvorbu prehánok a búrok preto nie je možné úplne vylúčiť ani v budúcom týždni. Ich výskyt by však mal byť už len izolovaný a plošne málo rozsiahly. Trend otepľovania a postupného ubúdania zrážok naznačuje aj ansámblová predpoveď pre Hurbanovo a Poprad (obr. 5). V priebehu budúceho týždňa by tak malo byť viac slnka, menej zrážok a teplota sa v najteplejších oblastiach vyšplhá na okolo 28 °C.

----------------------------------------------------------------------------

V súvislosti s týmto článkom odporúčame si prečítať aj o neurčitosti v predpovedi počasia na niekoľko dní dopredu.

Obr 1: Analýza prízemného tlakového poľa (vľavo) a výšky + teploty v hladine 850 hPa (vpravo).

 

Obr 2: Hlásenia z Európskej databázy nebezpečného počasia (ESWD - European Severe Weather Database) z územia Slovenska

v období od 1. do 17.6.2020.

 

Obr 3: Porovnanie predpovede prízemného tlakového poľa a výšky geopotenciálnej hladiny 500 hPa (model ECMWF).

 

Obr 4: Porovnanie predpovede teploty rosného bodu, vertikálneho teplotného gradientu (medzi 850 hPa a 500 hPa hladinou) a prúdenia v hladine 950 hPa (model ECMWF).

Obr 5: Porovnanie ansámblovej predpovede viacerých meteorologických prvkov (oblačnosť, zrážky, vietor, teplota) pre lokality Hurbanovo a Poprad (model ECMWF).