Aktuality SHMU

Výrazné krátkodobé poklesy teploty vzduchu 5. mája 2021

9.5.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Výrazné krátkodobé poklesy teploty vzduchu 5. mája 2021
V priebehu tohtoročnej jari sme na území Slovenska zaznamenali v priebehu necelého mesiaca už druhé mimoriadne ochladenie, ktoré bolo z pohľadu krátkodobých poklesov teploty vzduchu na časových škálach do 4 hodín dokonca ešte razantnejšie (rýchlejšie) než ochladenie z polovice apríla 2021. V nasledujúcej analýze prinášame krátke textové a grafické zhodnotenie výrazného ochladenia z 5. a 6. mája 2021 v kontexte predošlých dvoch podobných situácií z apríla tohto roku (5. a 6. apríla, a predovšetkým 12. a 13. apríla 2021).


Po troch týždňoch sme na území Slovenska zaznamenali ďalšie veľmi razantné advekčné ochladenie doprevádzané veľmi silným vetrom. Na automatizovaných meteorologických staniciach sme na základe minútových údajov (stav do 6. mája 2021, 9:00 LSEČ) identifikovali v porovnaní s aprílovým ochladením ešte výraznejšie (pričom aj značne) krátkodobé poklesy teploty vzduchu, a to na vybraných časových škálach od 5 minút do 4 hodín (tab. 1). V lokalitách s úplne najväčšími zachytenými krátkodobými poklesmi teploty vzduchu, ktoré boli tentokrát priestorovo pestrejšie distribuované aj mimo Podunajskú nížinu a do severnej polovice nášho územia, sa napríklad v priebehu 5 minút ochladilo o takmer 5 °C, v priebehu 10 minút o vyše 7 °C a v priebehu hodiny až o vyše 11 °C. Priebeh ochladenia, aj jeho porovnanie s dvoma vybranými aprílovými situáciami (5. a 6. apríla, resp. 12. a 13. apríla 2021), ilustrujeme ďalej aj niektorými ďalšími grafickými výstupmi. Ochladenie opäť prinieslo aj značný medzidňový (interdiurný) pokles maximálnej teploty vzduchu medzi 5. a 6. májom 2021 aj o vyše 8 °C, bol však podstatne menší než v prípade aprílového ochladenia a nepatril medzi absolútne najvýraznejšie zaznamenané u nás.

Z klimatologického hľadiska sú advekčné ochladenia takejto intenzity a súčasne rýchlosti mimoriadnym javom. Jar je pre podobné vpády chladnejšieho vzduchu vhodným, no nie najcharakteristickejším obdobím (tým je zima). Od roku 1961 vrátane je žiaduce zmieniť najmä veľmi výrazné ochladenia v máji 1965 a v máji minulého roka 2020. V rámci posledných dvoch jarných sezón sme tak na Slovensku z pohľadu rozličných meteorologických charakteristík zaregistrovali hneď tri mimoriadne (až extrémne) advekčné ochladenia.
 

▲ Obr. 1: Vývoj teploty vzduchu [°C] (os y), rýchlosti (far. škála; m/s) a smeru vetra (šípky) v 10-min časovom kroku na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska v období od 5. mája 2021 (00:00 LSEČ) do 6. mája 2021 (03:00 LSEČ) (Zdroj: SHMÚ).
 

▼ Tab. 1: Porovnanie najväčších záporných zmien okamžitej teploty vzduchu (∆T; v °C), zaregistrovaných na meteorologických staniciach na Slovensku počas výrazných ochladení 5. – 6. mája 2021 (údaje spracované do 6. mája 2021, 9:00 LSEČ) a 12. – 13. apríla 2021 na vybraných časových škálach.

▲ Obr. 2: Porovnanie vývoja teploty vzduchu [°C] (os y), rýchlosti (far. škála; m/s) a smeru vetra (šípky) v 2-min časovom kroku na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska zo dňa 12. apríla 2021 (vľavo) a 5. mája 2021 (vpravo), čas je uvedený v LSEČ (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 3: Porovnanie vývoja teploty vzduchu [°C] 1-min časovom kroku na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska zo dňa 6. apríla 2021 (vľavo), 12. apríla 2021 (v strede) a 5. mája 2021 (vpravo), čas je uvedený v LSEČ (Zdroj: SHMÚ).

▲ Anim. 1: Pole teploty vzduchu (vľavo) [°C] a jej odchýlky od dlhodobého priemeru (v. p. s 1991 - 2020; vpravo) v priestore Európy v dňoch 5. - 6. apríla 2020 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5 (Zdroj: ECMWF, Copernicus).

▲ Anim. 2: Pole teploty vzduchu (vľavo) [°C] a jej odchýlky od dlhodobého priemeru (v. p. s 1991 - 2020; vpravo) v priestore Európy v dňoch 12. - 13. apríla 2020 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5 (Zdroj: ECMWF, Copernicus).
 

▲ Obr. 4: Najväčšie zaznamenané záporné zmeny teploty vzduchu [°C] v časovom intervale 5 minút na automatických meteorologických staniciach dňa 5. mája 2021, zoradené od najväčšej po najmenšiu (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 5: Najväčšie zaznamenané záporné zmeny teploty vzduchu [°C] v časovom intervale 10 minút na automatických meteorologických staniciach dňa 5. mája 2021, zoradené od najväčšej po najmenšiu (Zdroj: SHMÚ).

,

▲ Obr. 6: Najväčšie zaznamenané záporné zmeny teploty vzduchu [°C] v časovom intervale 15 minút na automatických meteorologických staniciach dňa 5. mája 2021, zoradené od najväčšej po najmenšiu (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 7: Najväčšie zaznamenané záporné zmeny teploty vzduchu [°C] v časovom intervale 30 minút na automatických meteorologických staniciach dňa 5. mája 2021, zoradené od najväčšej po najmenšiu (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 8: Najväčšie zaznamenané záporné zmeny teploty vzduchu [°C] v časovom intervale 60 minút (1 hodina) na automatických meteorologických staniciach dňa 5. mája 2021, zoradené od najväčšej po najmenšiu (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 9: Najväčšie zaznamenané záporné zmeny teploty vzduchu [°C] v časovom intervale 120 minút (2 hodiny) na automatických meteorologických staniciach dňa 5. mája 2021, zoradené od najväčšej po najmenšiu (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 10: Najväčšie zaznamenané záporné zmeny teploty vzduchu [°C] v časovom intervale 180 minút (3 hodiny) na automatických meteorologických staniciach dňa 5. mája 2021, zoradené od najväčšej po najmenšiu (Zdroj: SHMÚ).

▲ Obr. 11: Najväčšie zaznamenané záporné zmeny teploty vzduchu [°C] v časovom intervale 240 minút (4 hodiny) na automatických meteorologických staniciach dňa 5. mája 2021, zoradené od najväčšej po najmenšiu (Zdroj: SHMÚ).