SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

09 MAR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 8.3.2015

9.3.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 2.3. - 8.3.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke

Štandardizovaný zrážkový index (SPI), ako aj Štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný index (SPEI) sa v uplynulom týždni pohybovali na Podunajskej nížine v hodnotách blízkych normálnym podmienkam pre dané obdobie. Oba indexy majú na Podunajskej nížine momentálne ustálený charakter. Odlišná situácia je na Východoslovenskej nížine, kde oba indexy klesli pod hodnotu -1, a aj naďalej majú veľmi mierne klesajúci charakter. Vlhkostné podmienky na oboch nížinách sú podmienené najmä zrážkovými deficitmi v daných oblastiach, nakoľko teplotné pomery sa javia ako štandardné pre dané obdobie, čím nepodnecujú zvýšenú evapotranspiráciu. 

V poslednom týždni spadlo najviac zrážok v oblasti Piešťan, a to 8,3 mm. Naopak, najmenej zrážok spadlo v oblasti Ivanky pri Dunaji, a to 0,8 mm. CMI dosahol v uplynulom týždni najvyššie hodnoty v intervale 0,20 až 0,34 v Jaslovských Bohuniciach a Piešťanoch,  na ostatných staniciach sa hodnoty pohybujú na úrovni 0,00, teda vlhkostné podmienky sú normálne. Kladné hodnoty Z-index-u v intervale 0,30 až 0,40 sa vyskytli na staniciach v Jaslovských Bohuniciach a Piešťanoch, naopak najnižšie hodnoty v intervale -0,48 až -0,40 sa vyskytli na Východoslovenskej nížine, na staniciach v Milhostove a Somotore.

 

Bratislava - Ivanka pri Dunaji            

                                                                     

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Žihárec

Nitra - Veľké Janíkovce

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

 

Ďalšia aktualizácia grafov bude v pondelok 16.3.2015.