SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

11 MÁJ 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 10.5.2015

11.5.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 4.5. - 10.5.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

Absencia zrážok, resp. iba ich veľmi nízke úhrny spôsobili zhoršenie situácie na Podunajskej nížine. Suchá epizóda prebieha momentálne na všetkých staniciach Podunajskej nížiny s výnimkou Piešťan, kde ešte hodnoty indexu SPEI, ani SPI neklesli pod hranicu -1. Deficit je pritom spôsobovaný nedostatkom zrážok, nie zvýšeným výparom. Výrazné zlepšenie situácie nastalo na Východoslovenskej nížine, kde po výdatnejších zrážkach, najmä v okolí Milhostova, vystúpili hodnoty indexu SPEI už k hranici -1, resp. mierne nad ňu. Nakoľko naakumulovaný deficit bol príliš veľký, k ukončeniu suchej epizódy ešte nedošlo. Hodnoty Z-indexu sa na Podunajskej nížine dostali do záporných čísel. Okrem staníc Ivanka pri Dunaji a Hurbanovo už nastalo obdobie začínajúceho sucha. Na Východoslovenskej nížine má Milhostov kladný Z-index, zatiaľ čo Somotor má stále zápornú hodnotu na úrovni -0,76. Hodnoty CMI klesli na všetkých staniciach okrem Milhostova. Na Východoslovenskej nížine sú hodnoty CMI  stále záporné, dokonca v Somotore už pod -1, čo je mierne sucho.

Výhľad do 17.5.2015:

V prvej polovici týždňa zrážky neočakávame, čo spôsobí ustálenie momentálnej situácie. Na Podunajskej nížine očakávame zrážky v piatok, ktoré by mali znamenať ukončenie suchej epizódy najmä na juhu a juhovýchode tohto územia. Na Východoslovenskej nížine očakávame zrážky rovnako až na konci týždňa. Mali by však byť podstatne nižšie, preto sa ukončenie sucha neočakáva, aj keď malo by dôjsť k zlepšeniu situácie.

 

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

          

     

Jaslovské Bohunice

    

    

Piešťany

      

    

Nitra - Veľké Janíkovce

      

    

Žihárec

    

     

Hurbanovo

     

    

Milhostov

      

   

Somotor

    

   

Ďalšia aktualizácia bude v pondelok 18.5.2015.