SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

18 MÁJ 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 17.5.2015

18.5.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 11.5. - 17.5.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

Vďaka nižším teplotám, a tým aj nižšiemu výparu, došlo k veľmi malému nárastu indexu SPEI na všetkých monitorovaných staniciach oboch nížin, aj napriek veľmi nízkym úhrnom zrážok na konci minulého týždňa, ktoré boli nižšie než sa pôvodne očakávalo. Hodnota indexu SPEI sa tak pohybuje na takmer všetkých staniciach tesne nad úrovňou -1. Výnimkou je Milhostov, kde je situácia lepšia vzhľadom na výdatnejšie zrážky spred dvoch týždňov. Nakoľko šlo o zrážky z búrky, zlepšenie situácie môže byť značne lokálne. U indexu SPI došlo takmer všade taktiež k ustáleniu s výnimkou Jaslovských Bohuníc, kde sa zrážkový deficit pomaly prehlbuje. V dôsledku dlhotrvajúceho sucha sú pozorované už istý čas aj negatívne prejavy na poľnohospodárskych plodinách na oboch monitorovaných nížinách. Slabý vzostup hodnôt Z-indexu sme zaznamenali len ojedinele na Podunajskej nížine. Všeobecne sa Z-index pohybuje v intervale hodnôt -0,50 až -1,00. Hodnoty CMI poklesli najmä na Východoslovenskej nížine. V Somotore je stále hodnota CMI pod -1,00. V Milhostove, vďaka vyšším úhrnom zrážok z predchádzajúcich týždňov, je hodnota CMI v intervale -0,50 až -1,00. Na Podunajskej nížine sú hodnoty CMI blízke 0, len v Žihárci už pozorujeme pokles na úroveň -0,23.

Vyhliadka do 24.5.2015:

V úvode týždňa očakávame ustálenú situáciu bez zlepšenia, resp. zhoršenia vlahových pomerov. Na konci sú očakávané výdatné zrážky spojené so zvlneným frontom, ktorý by sa nad naše územie mal dostať vo štvrtok.  Tým by mala byť ukončená suchá epizóda na všetkých staniciach okrem Somotoru. Nakoľko ide o výhľad na nasledujúcich 7 dní, čím klesá úspešnosť prognóz, očakávané zrážky môžu byť o niečo nižšie.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

Ďalšia aktualizácia grafov bude v pondelok 25.5.2015