SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

25 MÁJ 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 24.5.2015

25.5.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 18.5. - 24.5.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

Druhá polovica uplynulého týždňa priniesla výdatnejšie zrážky predovšetkým na Podunajskej nížine. Z hľadiska indexov SPI a SPEI došlo tak k ukončeniu suchej epizódy na väčšine staníc s výnimkou Jaslovských Bohuníc. Na Východoslovenskej nížine bolo aj napriek prvotným očakávaniam podstatne menej zrážok, čo spôsobilo ďalšie predĺženie suchého obdobia, ktoré podľa informácií zanecháva výrazné následky predovšetkým na jarných obilninách. Výpar v tomto období len mierne ovplyvňuje výšku deficitu, nakoľko teploty sa pohybujú na úrovni normálnej pre toto ročné obdobie. Hlavným faktorom je teda nedostatok zrážok.

Najvyššie hondoty Z-indexu sú na Podunajskej nížine. V Žihárci je tento index už vyšší ako +2, a to vďaka výdatným konvektívnym zrážkam, ktoré za uplynulý týždeň dosiahli úhrn takmer 44  mm. Podobne je na tom oblasť Nitry, kde je hodnota Z-indexu tesne pod +2. Najhoršia situácia je stále na Východslovenskej nížine, konkrétne Millhostov má hodnotu takmer -1, o niečo lepšie je na tom Somotor, a to vďaka vyššiemu týžňovému úhrnu ako bol v Milhostove, preto je hodnota Z-indexu na tejto stanici na úrovni -0,8. Podľa CMI je najlepšia situácia v Hurbanove a Nitre, kde sú hodnoty nad 0,8, zatiaľ čo na Východoslovenskej nížine, na stanici Somotor, je podľa CMI ešte stále mierne suché obdobie. Na Podunajskej nížine sú na všetkých staniciach momentálne kladné hodnoty Z-indexu aj CMI. Na Východoslovenskej nížine sú obidva indexy záporné (v Milhostove aj Somotore).

Vyhliadka do 31. mája 2015:

V nasledujúcom týždni, najmä v jeho prvej polovici, sa očakávajú opäť o niečo vyššie zrážkové úhrny, a to predovšetkým vo východnej časti Podunajskej nížiny, ako aj na Východoslovenskej nížine. Tu by  stredajšie úhrny mali priniesť dlhoočakávané ukončenie suchej epizódy.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

Ďalšia aktualizácia bude v pondelok 1.6.2015