SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

01 JÚN 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 31.5.2015

1.6.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 25.5. - 31.5.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

Začiatok minulého týždňa priniesol vyššie úhrny zrážok najmä do strednej a východnej časti Podunajskej nížiny, ako aj na Východoslovenskú nížinu. Na Podunajskej nížine z tohto dôvodu vystúpili indexy SPI a SPEI na vyššie kladné hodnoty s výnimkou staníc ležiacich na západe územia (Bratislava – Ivanka, Jaslovské Bohunice a Piešťany). Na východe krajiny bolo týmto podľa zaužívanej metodiky ukončené obdobie sucha, avšak hodnoty indexov boli len na úrovni veľmi nízkych kladných hodnôt počas veľmi krátkeho času. Preto v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o doplnení vlahového deficitu a suché podmienky v krajine naďalej pretrvávajú. Podľa Z-indexu je najvlhkejšie v oblasti Nitry a Hurbanova, kde sú hodnoty vyššie ako +1, če je stále mierne vlhko. Najhoršia situácia je stále v Milhostove a Somotore, ale výrazné zhoršenie pozorujeme  v Ivanke pri Dunaji a Žihárci. Podľa CMI je mierne vlhko už len v Hurbanove. Najnižšie a zároveň záporné hodnoty sú ešte stále v Milhostove a Somotore, kde sa však už ukončilo mierne suché obdobie.

Vyhliadka do 7.6.2015

Zlepšenie podmienok na Východoslovenskej nížine v najbližšom týždni určite neočakávame. Prevládať by malo slnečné a teplé počasie, čo bude výrazne podporovať výpar.  Jediným zdrojom vody môžu byť lokálne búrky z tepla. Podobný charakter počasia sa očakáva aj na Podunajskej nížine. Vzhľadom na vývoj v posledných dvoch týždňoch, nebude zhoršenie vlahovej situácie tak rapídne ako na východe Slovenska.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

Ďalši aktualizácia grafov bude v pondelok 8.6.2015