SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

08 JÚN 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 7.6.2015

8.6.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 1.6. - 7.6.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni sa priebeh indexov SPI a SPEI zhodoval s ich predchádzajúcimi odhadmi. Oba indexy počas celého týždňa klesali na oboch nížinách, nakoľko sa nevyskytli žiadne zrážkové úhrny, s výnimkou Žihárca. Ten zasiahla v utorok ráno búrka postupujúca z juhozápadu, ktorá priniesla zrážky aj do okolia Gabčíkova a Dunajskej Stredy. Indexy SPI a SPEI sa tak pohybujú v kladných, príp. mierne záporných hodnotách blízkych normálnym podmienkam. Opakom sú opäť stanice na Východoslovenskej nížine, kde opäť začalo suché obdobie, predovšetkým v okolí Milhostova. Tu sa naďalej vyskytujú niekoľko centimetrové trhliny v pôde. Po predchádzajúcom suchom a horúcom týždni klesli hodnoty Z-indexu na všetkých staniciach. Na Východoslovenskej nížine sú hodnoty v obidvoch prípadoch pod -1. Na Podunajskej nížine je hodnota pod -1 na troch staniciach (Ivanka, Piešťany a Jaslovské Bohunice). CMI dosahuje ešte stále kladné hodnoty v Hurbanove, Žihárci a Nitre. Mierne sucho je podľa CMI iba Milhostove a Somotore.

Vyhliadka do 14.6.2015:

Ani tento týždeň neprináša priaznivú vyhliadku pre Východoslovenskú nížinu, kde očakávame prehĺbenie suchej epizódy. Príčinou je predovšetkým očakávaná absencia zrážok, ako aj zvyšujúci sa výpar v dôsledku vysokých teplôt a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu. Na Podunajskej nížine očakávame len veľmi malé úhrny zrážok v utorok. Tie však zásadnejšie neovplyvnia vlahovú bilanciu na danom území. V dôsledku zväčšenej oblačnosti, vyššej vlhkosti vzduchu v porovnaní s východom krajiny a tým nižšieho výparu sa situácia nebude výraznejšie meniť. Vlahové podmienky by mohli byť lokálne ovplyvnené búrkovou činnosťou.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji


Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

Ďalšia aktualizácia grafov bude v pondelok 15.6.2015