SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

15 JÚN 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 14.6.2015

15.6.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 8.6. - 14.6.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni vplyvom veľmi teplého a výsušného počasia výrazne klesali oba indexy, SPEI a SPI, na všetkých monitorovaných staniciach. Najmenej výrazný pokles sme zaznamenali na stanici Hurbanovo, ktorá bola ovplyvnená zrážkami z minulého pondelka. Vďaka nim zostali hodnoty indexov v intervale blízkom normálnym podmienkam. Klesal najmä štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný index (SPEI), keďže relatívna vlhkosť vzduchu bola pomerne nízka, teploty vysoké a výpar podporoval aj slabý až mierny vietor. Opäť, najvýraznejšie zhoršenie situácie nastalo na Východoslovenskej nížine, kde v Somotore klesol tento index na hodnotu -1,5 a v Milhostove dokonca na -1,8, čo znamená závažné sucho.

Klesal aj index CMI, pričom jeho najnižšia hodnota bola zaznamenaná na stanici Somotor (CMI = -2,59). Palmerov Z-index taktiež veľmi mierne klesal na väčšine staníc. Aj pri tomto indexe sa prejavili zrážky v Hurbanove, ktoré spôsobili dokonca jeho nárast.

Vyhliadka do 21.6.2015:

V nasledujúcom týždni očakávame prevažne ustálenie situácie na Východoslovenskej nížine, nakoľko očakávané zrážkové úhrny v pondelok a utorok by nemali výraznejšie zlepšiť vlahovú bilanciu. Je to spôsobené aj tým, že bude prevládať výsušné počasie, nakoľko relatívna vlhkosť vzhuchu by mala zotrvať na nízkych hodnotách a sprevádzať by ju mal opäť slabý až mierny vietor. Na Podunajskej nížine bude začiatok týždňa priaznivejší, aj keď podobne, ako na Východoslovenskej nížine očakávame v druhej polovici týždňa pomerne výsušné počasie, ktoré zapríčiní pokles najmä indexu SPEI. Z-index a CMI naopak naznačujú mierny nárast vzhľadom na to, že pracujú na týždennej báze.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor