SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

22 JÚN 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 21.6.2015

22.6.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 15.6. - 21.6.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni vďaka veľmi intenzívnym konvektívnym zrážkam v severnej časti Východoslovenskej nížiny sme zaznamenali výrazné zlepšenie vlahovej bilancie v tomto regióne. Index SPI sa v okolí Milhostova vyšplhal tesne nad hodnotu 0, avšak index SPEI vplyvom veľmi dlhej akumulácie negatívnej bilancie stále zostáva len tesne nad hodnotou -1. Aj keď pondelkové intenzívne zrážky v značnej miere odtiekli po povrchu, v konečnom dôsledku aspoň čiastočne doplnili zásoby podzemnej vody. Pre vegetáciu mali vo vyššej miere pozitívny vplyv slabšie zrážky v nasledujúcich dňoch. Na juhu Východoslovenskej nížiny však zrážky neprekročili 4 mm, čo sa prejavilo naďalej pokračujúcim klesaním oboch indexov. Na Podunajskej nížine taktiež oba indexy prudko klesali, nakoľko zrážky sa nevyskytli vôbec, alebo len vo veľmi malom množstve. Suchú epizódu tak zaznamenávame na všetkých staniciach s výnimkou Hurbanova a Nitry. Podľa Z-indexu sa mierne sucho skončilo na Východoslovenskej nížíne. Výrazné zhoršenie situácie sme zaznamenali v oblasti Žihárca, kde za uplynulý týždeň spadlo len nemerateľné množstvo zrážok. Podobne mierne sucho je aj v oblasti Piešťan. Hodnoty CMI výrazne poklesli takmer na všetkých staniciach okrem Milhostova, kde vďaka úhrnu okolo 47 mm za uplynulý týždeň sa ukončilo mierne suché obdobie. V Somotore však stále pretrváva sucho a hodnota CMI je okolo -2,5. Na Podunajskej nížine sú hodnoty CMI vo väčšine prípadov v intervale -0,5 až -1. Normálne podmienky sú len v Hurbanove a Nitre.

Vyhliadka do 28.6.2015:

V tomto týždni očakávame zrážky len v utorok vplyvom prechodu frontu. V ďalších dňoch zrážky neočakávame, možné sú len prípadné lokálne búrky. To na veľmi krátko ustáli situáciu, avšak v druhej polovici týždňa sa sucho začne opäť rozvíjať vo väčšej miere. V okolí Somotora by index SPI mal dosahovať hodnotu takmer -3, čo je veľmi extrémnou hodnotou. Suchá epizóda tak zasiahne všetky monitorované stanice, väčšina z nich zaznamená dokonca hodnoty indexov SPI a SPEI pod -1.5. Toto obdobie je pritom veľmi dôležité z hľadiska výšky výnosov mnohých poľnohospodárskych plodín, napr. kukurice, zemiakov, cukrovej repy, slnečnice a iných. Pri takomto trende vývoja vlahovej bilancie sú možné nižšie výnosy než je ich dlhodobý priemer.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

Ďalšia aktualizácia grafov bude v pondelok 29.6.2015