07 OKT 2019

Monitoring sucha na Slovensku k 6.10.2019

7.10.2019 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JURAJ HOLEC, JAKUB RIDZOŇ

Monitoring sucha na Slovensku k 6.10.2019

Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na všetkých staniciach. Najmenej zrážok spadlo v Hurbanove (10 mm) a Žihárci (11 mm). Naopak, najviac zrážok spadlo v Medzilaborciach (46 mm) a Kamenici n. Cirochou (41 mm). Týždenný úhrn nad 35 mm bol aj v Bardejove, Prešove, Čaklove, Oravskej Lesnej, Poprade, Gánovciach a v Košiciach. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Bratislave-letisku 16 mm a Mochovciach 15 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach a Oravskej Lesnej, len okolo 7 mm. V percentách normálu bol výpar od 80 % v Dolnom Hričove-Žiline do 130 % v Topoľčanoch a Prešove.

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom znova zlepšila na východnom Slovensku, pričom momentálne na území Slovenka neevidujeme sucho ani na jednej zo sledovaných staníc. Aktuálne prevládajú na Slovensku normálne podmienky. Podľa indexu SPI je mierne vlhko na siedmich staniciach. Veľmi vlhko pozorujeme len na stanici Poprad. Podľa indexu SPEI je mierne vlhko v Trenčíne, Poprade, Gánovciach a v Bardejove. Podľa indexu CMI je mierne vlhko na šiestich staniciach. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Trenčíne, Somotore a v Orechovej, až okolo -50 mm. Deficit zrážok okolo -35 mm je aj v Bratislave-letisku a Podhájskej.

Vyhliadka do 13.10.2019

Nasledujúci týždeň sa bude naše územie v prvej polovici týždňa ešte naďalej nachádzať v studenom vzduchu. Zo stredy na štvrtok by mal od západu cez naše územie prechádzať zvlnený studený front, ktorý by mal priniesť zrážky. V druhej polovici týždňa by sa malo postupne otepliť na celom území Slovenska. Vo všeobecnosti neočakávame zhoršenie situácie, indexy sucha by sa nemali výraznejšie meniť.

Od októbra 2019 do marca 2020 bude prebiehať monitoring meteorologického sucha aj naďalej v týždennom režime, avšak textové zhodnotenie bude pripravované súhrnne raz mesačne (po ukončení konkrétneho mesiaca).