03 MAR 2020

Monitoring sucha na Slovensku k 2.3.2020

3.3.2020 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JURAJ HOLEC, JAKUB RIDZOŇ

Monitoring sucha na Slovensku k 3.3.2020

V mesiaci február 2020 spadlo najviac zrážok na strednom a severnom Slovensku. Najväčší mesačný úhrn bol v Oravskej Lesnej 193 mm a v Banskej Bystrici 110 mm. Nad 90 mm bol mesačný úhrn aj v Prievidzi, Žiline, Čadci a v Banskej Štiavnici. Najmenej zrážok spadlo v Spišských Vlachoch 14 mm a Švedlári 21 mm. Do 25 mm bol mesačný úhrn aj v Prešove, Košiciach a v Rimavskej Sobote. Najvyšší mesačný výpar bol na letisku v Bratislave, až 46 mm. Najnižší mesačný výpar bol v Medzilaborciach 14 mm a v Oravskej Lesnej 15 mm.

Podľa indexu SPEI prevládali na začiatku februára na území Slovenska normálne podmienky, mierne sucho bolo len v Čaklove. V priebehu februára sa vlahové podmienky zlepšili, sucho sa lokálne vyskytlo len na Spiši. V závere februára prevládali na území Slovenska mierne vlhké až veľmi vlhké podmienky, extrémne vlhko bolo lokálne na strednom Slovensku. Podobný vývoj bol charakteristický aj podľa indexu SPI. Podľa indexu CMI prevládali počas februára normálne až mierne vlhké podmienky. Veľmi vlhko až extrémne vlhko bolo len na Orave.

Od budúceho týždňa (9.3.) budeme komentovať situáciu každý týždeň a na záver opäť stručne popíšeme vyhliadku na najbližších 7 dní.