09 MAR 2020

Monitoring sucha na Slovensku k 8.3.2020

9.3.2020 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JURAJ HOLEC, JAKUB RIDZOŇ

Monitoring sucha na Slovensku k 8.3.2020

Uplynulý týždeň bol najvlhkejší na strednom Slovensku. Najviac zrážok bolo v Boľkovciach-Lučenci a v Banskej Bystrici, kde spadlo až 35 mm. Týždenný úhrn zrážok nad 25 mm bol aj v Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici, Orechovej a v Mochovciach. Naopak, najmenej zrážok bolo v Podolínci a v Spišských Vlachoch, kde spadlo len okolo 5 mm. Týždenný úhrn zrážok do 10 mm bol aj v Poprade, Gánovciach a v Bardejove. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Bratislave-letisku 13 mm a v Kuchyni 11 mm. Najnižší výpar bol v Telgárte, Medzilaborciach a v Oravskej Lesnej, len okolo 5 mm. V percentách normálu bol výpar od 80 % v Rimavskej Sobote do 145 % v Kuchyni. 

Aktuálne prevažujú na Slovensku normálne až mierne vlhké podmienky. Podľa indexu SPEI je veľmi vlhko v Nitre, Mochovciach, Banskej Štiavnici, Prievidzi, Sliači a v Banskej Bystrici. Podľa indexu SPI je veľmi vlhko v Žihárci, Podhájskej, Mochovciach, Banskej Štiavnici, Prievidzi, Sliači, Banskej Bystrici, Boľkovciach a v Orechovej. Extrémne vlhko pozorujeme len v Nitre. Podľa indexu CMI je veľmi vlhko len v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. Deficit zrážok za posledných 90 dní nepozorujeme ani na jednej stanici.

Vyhliadka do 15.3.2020

Nasledujúci týždeň by malo byť na dané obdobie pomerne teplo, pričom v stredu by mal prechádzať cez naše územie teplý front a v piatok studený front, ktoré by mali priniesť zrážky. Vo všeobecnosti neočakávame zhoršenie situácie, indexy sucha by sa nemali výraznejšie meniť, prípadne len mierne poklesnú.