SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

29 JÚN 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 28.6.2015

29.6.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 22.6. - 28.6.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

Predchádzajúci týždeň bol charakteristický skôr relatívne chladnejším počasím a vyskytli sa aj dni bez slnečného svitu. Výpar bol preto nižší, ale zrážok bolo stále málo, čím sa prehĺbilo sucho na všetkých staniciach. Hodnoty SPEI sa pohybovali v intervale -1,5 až -2,0, okrem Ivanky, kde už SPEI kleslo počas týždňa pod hodnotu -2. Hodnoty SPI taktiež klesali na viacerých staniciach. V Nitre sme zaznamenali výrazné zníženie SPI dokonca pod úroveň -2. V Somotore, podľa predpokladov z minulého týždňa, SPI klesol pod -3. Musíme zdôradniť, že už hodnoty SPEI a SPI pod -2 charakterizujú extrémne suché obdobie. V našom monitoringu to spadá už do 3. stupňa závažnosti sucha, čo je najvyšší stupeň. Palmerov Z-index, ktorý charakterizuje krátke obdobie, na viacerých staniciach stúpol, pretože posledný týždeň bol z hľadiska zrážok a teplôt o niečo priaznivejší ako predposledný týždeň. Na Podunajskej nížine sa na staniciach v Piešťanoch, Jaslovských Bohuniciach a Ivanke priblížil k vyrovnanej bilancii. Na Východoslovenskej nížine, pri stanici Somotor, zotrval tento index na hodnote -1. Výrazné zhoršenie situácie sme zaznamenali len na stanici Milhostov, kde  pred týždňom sme spomínali vysoký úhrn 47 mm, no teraz za posledný týždeň tam spadlo len 1,2 mm zrážok, čo spôsobilo pokles Z-indexu. CMI index dosahuje hodnotu pod -1 len v Žihárci, a v Somotore je to dokonca -2, čo predstavuje suché obdobie. CMI je vhodný pre porovnanie lokalít navzájom, pretože sa nevzťahuje na dlhodobý priemer na konkrétnej stanici. Preto podľa neho môžeme povedať, že najviac výrazné sucho je momentálne na krajnom juhovýchode.

Vyhliadka do 5.7.2015

Podľa polnočného behu modelu ECMWF z dňa 29.6.2015 sa na našich monitorovaných staniciach očakáva horúce a suché počasie s vysokými hodnotami výparu, čo bude mať nepriaznivý dopad na rastlinstvo. Preto závlahy budú v ďalšom období nutné. Ojedinele sa očakávajú úhrny len do 0,5 mm. Zrážky v dňoch pondelok a utorok by sa mali vyskytnúť skôr na Východoslovenskej nížine. SPI a SPEI sa však nebudú výrazne meniť, vplyv bude mať ešte posledný chladnejší týždeň a predchádzajúce obdobie, v ktorom sa vyskytli aj nejaké zrážky. Hodnoty SPI pod -2 by mali byť len staniciach Žihárec a Somotor. Index CMI by mal v Somotore klesnúť na 3. stupeň závažnosti sucha, pod hodnotu -3, čo už považujeme za závažne sucho.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

Ďalšia aktualizácia grafov bude v pondelok 6.7.2015