SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

15 JÚL 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 12.07.2015

15.7.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 6.7. - 12.7.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V polovici minulého týždňa sa na niekoľko dní zmiernili vysoké teploty vzduchu, čo čiastočne zmiernilo pokles indexov sucha. Toto ochladenie bolo sprevádzané ojedinele aj intenzívnymi zrážkami v podobe búrok. Okrem Hurbanova, na všetkých staniciach sledujeme pri SPI a SPEI slabý nárast hodnôt od polovice týždňa. Najhoršia situácia bola práve v polovici týždňa, kedy vrcholilo horúce a suché počasie, no následkom zrážok sa situácia mierne zlepšila. Výraznejšie sa to prejavilo najmä v Milhostove, Somotore, Nitre a Ivanke. Preto na konci týždňa, na stanici Somotor hodnoty stúpli a už sú približne na úrovni -1,5. Hranicu -2 atakujú hodnoty SPEI len v Hurbanove a Žihárci.

Hodnoty Z-indexu slabo stúpli na všetkých staniciach. Pred dvomi týždňami boli nulové úhrny zrážok na viacerých miestach, no teraz v dôsledku prechodu frontu v polovici týždňa sa vyskytli aj zrážky, čo spôsobilo nárast hodnôt Z-indexu. Najviac sa to prejavilo v Ivanke. Pod -1 je Z-index len v Žihárci a Milhostove. CMI index je najnižší stále v Somotore, približne na úrovni -3, čo pokladáme za hranicu závažného sucha. Výrazné zhošenie zaznamenávame už dlhší čas v Žihárci, kde CMI postupne klesá od tretej májovej dekády a momentálne je už na hranici 2. stupňa intenzity sucha. Aj na ostatných staniciach hodnoty CMI klesajú, čím sa sucho pomaly prehlbuje. Najlepšia situácia je zatiaľ v Hurbanove, ktorá ako jediná stanica má hodnotu CMI vyššiu ako -1.

Vyhliadka do 19.7.2015

Podľa týždennej predpovede ECMWF by aj nasledujúci týždeň nemal priniesť výrazné zrážky. V závere týždňa, pri vrchole dalších horúčav, by mal prejsť studený front, ktorý opäť môže byť sprevádzaný aj búrkovou činnosťou. Pri takýchto zrážkach však môže dôjsť k odlišnej situácii ako naznačuje predpoveď a skutočnosť na konci týždňa môže byť rozdielna. Preto očakávaný priebeh treba brať s rezervou. Čo je dôležité spomenúť, že hodnoty CMI budú naďalej na väčšine staníc klesať a nemala by sa zlepšiť situácia ani v Somotore, kde by už CMI mal dosiahnuť hondotu až -3,5.

 

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor