05 OKT 2020

Monitoring sucha na Slovensku k 4.10.2020

5.10.2020 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JURAJ HOLEC, JAKUB RIDZOŇ

Monitoring sucha na Slovensku k 4.10.2020

Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na všetkých staniciach. Najviac zrážok spadlo vo Švedlári 70 mm, Prievidzi 62 mm, Čadci 60 mm a v Dolnom Hričove-Žiline 59 mm. Naopak, najmenej zrážok spadlo v Dudinciach 19 mm, Boľkovciach-Lučenci 23 mm, Žiari n. Hronom 24 mm a v Rimavskej Sobote 24 mm. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Nitre, okolo 14 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach a Telgárte, okolo 7 mm. V percentách normálu bol výpar od 70 % v Somotore a Telgárte do 120 % v Topoľčanoch.

Aktuálne prevažujú na Slovensku normálne až mierne vlhké podmienky. Podľa indexu SPEI je veľmi vlhko v Trenčíne a Nitre. Podľa indexu SPI je veľmi vlhko v Piešťanoch, Topoľčanoch, Trenčíne a Nitre. Podľa indexu CMI je veľmi vlhko v Banskej Bystrici, Telgárte a vo Švedlári. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Oravskej Lesnej, okolo -70 mm.

Vyhliadka do 11.10.2020

Nasledujúci týždeň sa bude ešte v pondelok vlniť nad našou oblasťou studený front. V stredu a vo štvrtok by malo cez naše územie postupovať frontálne rozhranie, ktoré prinesie zrážky. V závere týždňa by sa malo mierne otepliť. Indexy sucha by sa nemali výraznejšie meniť.

Od októbra 2020 do marca 2021 bude prebiehať monitoring meteorologického sucha aj naďalej v týždennom režime, avšak textové zhodnotenie bude pripravované súhrnne raz mesačne (po ukončení konkrétneho mesiaca).