02 NOV 2020

Monitoring sucha na Slovensku k 1.11.2020

2.11.2020 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JURAJ HOLEC, JAKUB RIDZOŇ

Monitoring sucha na Slovensku k 1.11.2020

V mesiaci október 2020 spadlo najviac zrážok na hornej Nitre a Spiši. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol v Prievidzi 199 mm a Švedlári 197 mm. Nad 175 mm bol mesačný úhrn aj v Kuchyni (183 mm), Banskej Štiavnici (183 mm), Oravskej Lesnej (178 mm) a na Kolibe v Bratislave (175 mm). Naopak, najmenej zrážok spadlo na juhovýchode Slovenska. Najnižší mesačný úhrn zrážok bol v Milhostove a Somotore, okolo 81 mm. Do 100 mm bol mesačný úhrn aj v Orechovej (90 mm), Michalovciach (96 mm) a Čaklove (99 mm). Najvyššiu mesačnú sumu dosiahol výpar na letisku v Bratislave 41 mm a v Nitre 40 mm. Najnižší mesačný výpar bol v Medzilaborciach 22 mm a Somotore 23 mm.

Podľa indexu SPEI boli na začiatku októbra na väčšine Slovenska normálne až mierne vlhké podmienky. V druhej polovici októbra sa vlahové podmienky ešte zlepšili a na Slovensku prevažovali extrémne vlhké podmienky. Na konci októbra boli mierne vlhké podmienky len na východe Slovenska. Podobný vývoj bol charakteristický aj podľa indexu SPI. Na začiatku októbra prevládali normálne až mierne vlhké podmienky. Situácia sa ešte zlepšila a od druhej polovice októbra prevládali podľa indexu SPI veľmi vlhké až extrémne vlhké podmienky. Na konci októbra sa vlahové podmienky mierne zhoršili len na východe Slovenska, kde prevažovali mierne vlhké podmienky. Podľa indexu CMI prevládali na území Slovenska na začiatku októbra normálne až mierne vlhké podmienky. V polovici októbra sa situácia zlepšila a prevažovali veľmi vlhké až extrémne vlhké podmienky. Na konci októbra prevládali mierne vlhké podmienky, na východe Slovensku boli už normálne vlahové podmienky.