SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

20 JÚL 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 19.07.2015

20.7.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 13.7. - 19.7.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

Za uplynulý týždeň sa situácia ohľadom sucha opäť o niečo zhoršila. V Žihárci sa zrážky v minulom týždni dokonca nevyskytli. Podľa  SPEI približne na polovici staníc sú hodnoty v intervale -1,5 až -2. Výrazné zhoršenie sme zaznamenali na stanici Milhostov, kde najmä SPI klesol až na hodnotu -3. Pod -2 je SPI aj v Žihárci a túto hranicu dosiahol SPI už aj v Hurbanove. Palmerov Z-index klesol na takmer všetkých staniciach, okrem Somotora, kde za uplynulý týždeň spadlo približne 17 mm. Somotor ako jediná stanica má Z-index vyšší ako -1. Na ostatných staniciach je situácia vyrovnaná a hodnoty Z-indexu sú približne okolo -1,5. Index CMI taktiež klesol takmer na všetkých staniciach, okrem Somotora. Pod -2 sú hodnoty CMI až na polovici staníc: Piešťany, Milhostov, Somotor, Žihárec. V Somotore vďaka zrážkam došlo k čiastočnému zlepšeniu a index CMI už nedosahuje závažný 3. stupeň intenzity sucha.

Vyhliadka do 26.7.2015

V ďalšom týždni čakáme spočiatku suché a horúce počasie, ktoré môže byť v závere, v druhej polovici týždni  vystriedané vlhkejším počasím sprevádzaným ochladením a konvektívnymi zrážkami. Opäť si treba uvedomiť, že pri tomto type zrážok môže byť vyhliadka skreslená. Zhoršenie situácie by malo podľa Palmerových indexov zasiahnuť najmä Východoslovenskú nížinu, zatiaľ čo na Podunajskej nížine by mali Palmerove indexy vo väčšine prípadov stúpnuť.  Podľa SPI by sa mala zhoršiť situácia aj ojedinele na Podunajskej nížinie. Na Východoslovenskej nížine SPEI zostane stabilizovaný, SPI slabo stúpne.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor