01 FEB 2021

Monitoring sucha na Slovensku k 31.01.2021

1.2.2021 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JAKUB RIDZOŇ, JURAJ HOLEC

Monitoring sucha na Slovensku k 31.01.2021

V mesiaci január 2021 spadlo najviac zrážok na Orave a krajnom východe Slovenska. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol v Oravskej Lesnej 105 mm a Orechovej 100 mm. Nad 80 mm bol mesačný úhrn aj v Banskej Bystrici, Kamenici n. Cirochou, Medzilaborciach, Michalovciach a Somotore. Najmenej zrážok spadlo na juhu stredného Slovenska, v Boľkovciach-Lučenci to bolo len 23 mm. Do 30 mm bol mesačný úhrn aj v Kuchyni, Gánovciach a Rimavskej Sobote. Najvyšší mesačný výpar bol v Kuchyni a Hurbanove, okolo 18 mm. Najnižší mesačný výpar bol v Spišských Vlachoch 4 mm a Somotore 5 mm.

Na začiatku januára prevládali podľa indexu SPEI  a SPI na väčšine územia normálne až mierne vlhké podmienky, veľmi vlhko bolo len v Kamenici n. Cirochou. V priebehu januára sa vlahové podmienky ešte zlepšili, pričom na východnom Slovensku prevažovali veľmi vlhké až extrémne vlhké podmienky. Táto situácia pretrvala až do konca januára. Podľa indexu CMI prevažovali počas januára normálne až mierne vlhké podmienky. Veľmi vlhké podmienky sme pozorovali od druhej polovice januára na Orave.