01 MAR 2021

Monitoring sucha na Slovensku k 28.2.2021

1.3.2021 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JAKUB RIDZOŇ, JURAJ HOLEC

Monitoring sucha na Slovensku k 28.2.2021

V mesiaci február 2021 spadlo najviac zrážok na východnom Slovensku. Najväčší mesačný úhrn bol v Orechovej 81 mm a Medzilaborciach 80 mm. Nad 60 mm bol mesačný úhrn aj v Tisinci, Kamenici n. Cirochou, Michalovciach, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Somotore. Najmenej zrážok spadlo na Záhorí, v Kuchyni to bolo len 13 mm. Do 25 mm bol mesačný úhrn aj v Piešťanoch, Trenčíne, Jaslovských Bohuniciach, Prešove a na letisku v Bratislave. Najvyšší mesačný výpar bol v Hurbanove 24 mm, Mochovciach 23 mm a na letisku v Bratislave 23 mm. Najnižší mesačný výpar bol v Somotore 12 mm, ale okolo 13 mm bol aj v Bardejove, Spišských Vlachoch a Oravskej Lesnej.  

Na začiatku februára prevládali podľa indexov SPEI a SPI na väčšine územie mierne vlhké až veľmi vlhké podmienky. Počas februára sa na niektorých miestach vlahové podmienky ešte zlepšili, na východe a v južných častiach Tekova a Dolnej Nitry boli až extrémne vlhké podmienky. Situácia sa však posledný februárový týždeň zhoršila a momentálne prevládajú normálne vlahové podmienky. Veľmi vlhko je podľa obidvoch indexov už len v Orechovej a podľa indexu SPEI ešte aj v Kamenici n. Cirochou a Boľkovciach. Naopak, mierne sucho je už podľa obidvoch indexov v Kuchyni. Podľa indexu CMI prevažovali na začiatku februára normálne až mierne vlhké podmienky. V priebehu februára sa vlahové podmienky ešte zlepšili len na východe Slovenska, kde prevládali veľmi vlhké podmienky. V druhej polovici februára sa situácia zhoršovala a momentálne sú podľa indexu CMI na všetkých staniciach normálne vlahové podmienky. 

Od budúceho týždňa (8.3.) budeme komentovať situáciu každý týždeň a na záver opäť stručne popíšeme vyhliadku na najbližších 7 dní.