10 MÁJ 2021

Monitoring sucha na Slovensku k 9.5.2021

10.5.2021 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JAKUB RIDZOŇ, JURAJ HOLEC

Monitoring sucha na Slovensku k 9.5.2021

Za uplynulý týždeň sme najviac zrážok zaznamenali na východnom Slovensku. Najviac zrážok spadlo v Medzilaborciach a Tisinci 28 mm, ale aj v Prešove 21 mm, Telgárte 20 mm a Spišských Vlachoch 19 mm. Naopak, najmenej zrážok sme zaznamenali lokálne na západnom Slovensku a juhu stredného Slovenska. Do 1 mm zrážok spadlo v Trenčíne, Senici a Piešťanoch. Okolo 3 mm bol týždenný úhrn zrážok v Rimavskej Sobote a Somotore, okolo 4 mm v Kuchyni a Boľkovciach. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove, až okolo 29 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, okolo 17 mm. V percentách normálu bol výpar od 90 % v Banskej Bystrici do 125 % v Podolínci a Senici.

Aktuálne prevládajú na území Slovenska normálne vlahové podmienky. Podľa indexov SPEI a SPI je mierne vlhko len v Tisinci, Prešove a Čaklove. Podľa indexu CMI sú na všetkých staniciach normálne vlahové podmienky. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Trenčíne, až okolo -80 mm. Deficit zrážok okolo -75 mm je aj v Kuchyni.

Vyhliadka do 16.5.2021

Nasledujúci týždeň bude do stredy prevládať slnečné a teplé počasie. Zo stredy na štvrtok by mal cez naše územie prechádzať zvlnený studený front, ktorý prinesie zrážky a ochladenie. Indexy sucha by mali na západnom a strednom Slovensku stúpnuť, na juhu stredného Slovenska a východnom Slovensku by sa nemali výrazne meniť, prípadne môžu lokálne poklesnúť.