17 MÁJ 2021

Monitoring sucha na Slovensku k 16.5.2021

17.5.2021 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA, JAKUB RIDZOŇ, JURAJ HOLEC

Monitoring sucha na Slovensku k 16.5.2021

Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo v Čadci 70 mm, Telgárte 64 mm, Mochovciach 51 mm a Trenčíne 50 mm. Úhrn zrážok nad 40 mm bol aj v Kuchyni, Banskej Bystrici a Žiline. Naopak, najmenej zrážok spadlo v Kamenici n. Cirochou 8 mm a Medzilaborciach 10 mm. Úhrn zrážok okolo 13 mm bol aj v Michalovciach, Švedlári a Boľkovciach-Lučenci. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Piešťanoch, až okolo 29 mm. Najnižší výpar bol v Telgárte a Medzilaborciach, okolo 19 mm. V percentách normálu bol výpar od 85 % v Somotore a na Kolibe v Bratislave do 125 % v Čadci.

Aktuálne prevládajú na území Slovenska normálne vlahové podmienky. Podľa indexu SPEI je mierne vlhko v Nitre, Čadci, B. Bystrici, Sliači, Telgárte a v Čaklove. Podľa indexu SPI je mierne vlhko v Senici, Nitre, Mochovciach, Prievidzi, Čadci, B. Bystrici, Telgárte a v Čaklove. Podľa indexu CMI prevažujú normálne vlahové podmienky. Mierne vlhko je v Kuchyni, Nitre, Mochovciach a v Trenčíne. Veľmi vlhko je len v Čadci a Telgárte. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší na letisku v Bratislave, až okolo -70 mm. Deficit zrážok okolo -60 mm je aj v Rimavskej Sobote a okolo -50 mm v Žiari n. Hronom, Banskej Štiavnici a Boľkovciach-Lučenci.

Vyhliadka do 23.5.2021

Nasledujúci týždeň bude v pondelok a utorok počasie v našej oblasti ovplyvňovať tlaková níž. Počas týždňa bude na väčšine územia prevládať chladné a daždivé počasie. V sobotu by mal cez naše územie prechádzať zvlnený studený front, ktorý prinesie ďalšie zrážky. Indexy sucha by mali na väčšine západného a stredného Slovenska znova stúpnuť, na východnom Slovensku by sa nemali výrazne meniť.