SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

23 MAR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 22.3.2015

23.3.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 16.3. - 22.3.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke

Minulý týždeň bol charakteristický teplým, a najmä bezzrážkovým charakterom počasia. To sa výrazne prejavilo aj na rozdieloch medzi hodnotami SPEI a SPI indexu. Teplé a prevažne slnečné počasie podmienilo vyšší výpar, čo sa prejavilo poklesom SPEI do záporných hodnôt na väčšine monitorovaných staníc. Výnimkou sú len stanice Jaslovské Bohunice a Piešťany, ktoré si držia nízke kladné hodnoty vplyvom zrážok v prvej polovici mesiaca. Suchá epizóda sa začala na juhozápade Podunajskej nížiny, kde hodnoty SPEI indexu klesli už pod hranicu -1. Podobne suché podmienky sa udržujú už tretí týždeň na Východoslovenskej nížine. SPI index, ktorý hodnotí len deficit zrážok, bez uvažovania výparu, ukazuje podmienky blízke normálnym dlhodobým podmienkam, s výnimkou staníc na východe krajiny.

V predchádzajúcom týždni sme zaznamenali nulové úhrny zrážok, preto hodnoty Z-indexu poklesli  na všetkých staniciach. Najnižšia hodnota bola na stanici Somotor, a to -0,95 a najvyššia hodnota -0,30 bola na stanici Jaslovské Bohunice. Podľa Z-indexu nastal počiatok suchého obdobia na staniciach v Somotore, Milhostove a Žihárci. Na ostatných staniciach sú podmienky blízke normálnym, ale hodnoty Z-indexu sú už záporné. Index CMI zatiaľ zostáva na všetkých staniciach na hodnote 0,00.

 

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

 

Ďalšia aktualizácia bude v pondelok 30.3.2015.