SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

30 MAR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 29.3.2015

30.3.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 23.3. - 29.3.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke

V uplynulom týždni veľmi výrazne klesli indexy SPI a SPEI na všetkých monitorovaných staniciach. Príčinou je jednak zvýšený výpar spôsobený teplým počasím v uplynulom týždni, ako aj stále pretrvávajúci zrážkový deficit, ktorý sa kumuluje už od konca februára. Oba spomínané indexy totiž hodnotia odchýlky vlahových pomerov za kumulatívne obdobie 30 dní. Zatiaľ čo začiatkom mesiaca vlahové pomery na staniciach ovplyvňovali ešte zrážky a teploty vo februári, v tomto týždni sa už prejavuje výrazný deficit v rámci mesiaca marec. Z toho vyplýva, že zrážkové úhrny boli výrazne nižšie, než tomu býva v marci za normálnych podmienok (s výnimkou Nitry), čo je zreteľné z grafov pre  SPI). Zároveň bol vyšší výpar, ktorý tieto deficity ešte navýšil. Výnimkou sú len stanice Bratislava – Ivanka a Žihárec, kde je výsledný deficit spôsobený výhradne veľmi nízkymi úhrnmi zrážok, ktoré sú za normálnych podmienok vyššie, než boli zaznamenané v tomto roku. Opačným prípadom je stanica Nitra, kde je deficit spôsobený práve výrazným výparom, ktorý je v normálnych podmienkach nižší, než tomu bolo v tomto roku.

V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok v oblasti Nitry (16 mm) a najmenej zrážok v oblasti Milhostova (0,6 mm). Podľa toho, hodnoty Z-indexu na západnom Slovensku stúpli a pohybujú sa v intervale 0,0 až 0,6, čo sú podmienky blízke normálnym, prípadne na úrovni začínajúceho vlhkého obdobia (Nitra). Na východnom Slovensku, Milhostov má hodnotu Z-indexu nižšiu ako -1, čo už charakterizujeme ako mierne sucho. Hodnoty CMI sú v intervale 0,0 až 0,3. Najvyššia hodnota je v Nitre (0,27) a na východnom Slovensku sú hodnoty blízke nule.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

 

Ďalšia aktualizácia bude v utorok 7.4.2015.