SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

07 APR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 6.4.2015

7.4.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 30.3. - 6.4.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke

Najmä začiatok minulého týždňa priniesol výdatnejšie zrážky na Podunajskú nížinu, čo podmienilo ukončenie suchého obdobia vo viacerých oblastiach tohto územia. Najvýdatnejšie zrážky boli zaznamenané na severozápade a západe nížiny, naopak, jej centrálna časť zaznamenala zrážky približne o tretinu nižšie. Z tohto dôvodu ešte nebola suchá epizóda ukončená v okolí Žihárca, aj keď index vystúpil do podmienok blízkym normálu. K ukončeniu epizódy totiž dochádza až po vystúpení hodnoty indexov SPI a SPEI nad hodnotu 0, aj keď jej začiatok sa udáva prvým dňom poklesu indexu pod hodnotu -1. K ukončeniu suchého obdobia prispeli najmä vyššie úhrny zrážok, ale aj ochladenie, ktoré znížilo hodnoty výparu. Výrazná suchá epizóda naďalej pretrváva na Východoslovenskej nížine v okolí Milhostova, kde boli zrážky na začiatku minulého týždňa len minimálne. Výraznejšiemu prepadu indexu SPEI zabránili len nižšie teploty, a tým aj nižší výpar, ktorý bol v Milhostove najnižší zo všetkých pozorovaných staníc v rámci monitoringu.

Za uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok v oblasti Jaslovských Bohuníc (29,7 mm) a najmenej zrážok v oblasti Milhostova (5,5 mm). Hodnoty Z-indexu stúpli na všetkých staniciach. Vlhko je na stanici Jaslovské Bohunice, kde je Z-index už 2,4 a najnižšia hodnota je v Milhostove, a to -0,23, čo je na úrovni normálnych podmienok. CMI stúpol tiež na všetkých staniciach. Mierne vlhko podľa CMI je len v Jaslovských Bohunicach, v iných lokalitách ide o začínajúce vlhké obdobie.

 

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

 

Ďalšia aktualizácia bude v pondelok 13.4.2015.