SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

27 APR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 26.4.2015

27.4.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 20.4. - 26.4.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

Vplyvom nulových úhrnov zrážok v uplynulom týždni klesali hodnoty indexov SPI a SPEI na všetkých monitorovaných staniciach. Najvýraznejší pokles zrážkovo-evapotranspiračného indexu (SPEI) bol pozorovaný v okolí Hurbanova a Žihárca na Podunajskej nížine, pričom na Východoslovenskej nížine sa vlahový deficit prehĺbil, ale v menšej miere. Výraznejšie zhoršenie situácie v tejto oblasti naznačuje zrážkový index (SPI). Suché obdobie trvá na juhovýchode krajiny už dva mesiace. Podobne hondoty Z-indexu poklesli na všetkých staniciach, výraznejšie na Podunajskej nížine. Najnižšie hodnoty, pod -1, sú na Východoslovenskej nížine. Na Podunajskej nížine sú hodnoty Z-indexu na všetkých staniciach v intervale -0,55 až -0,86, čo predstavuje začínajúce suché obdobie. Hodnoty CMI poklesli na všetkých staniciach, na Podunajskej nížine sú blízke 0, teda blízko normálnym podmienkam, na Východoslovenskej nížine sú hodnoty CMI pod -0,5. Najnižšia hodnota je na stanici Somotor (-0,77).

Vyhliadka do 3.5.2015

V nasledujúcom týždni je priaznivejšia vyhliadka pre Podunajskú nížinu, kde sa v tomto týždni očakáva príchod frontu, ktorý bude sprevádzaný zrážkami. Taktiež sa ochladí, čo prispeje k zníženiu výparu. Polepšia si najmä oblasti v okolí staníc na severe nížiny, t.j. Nitry, Piešťan a Jaslovských Bohuníc. Na Východoslovenskej nížine sa očakáva v prvej polovici týždňa výrazné zhoršenie vlahových podmienok, najmä zrážkový deficit sa dostane do extrémnych hodnôt. Mierne zlepšenie by malo nastať v prvých májových dňoch, kedy sú aj tu očakávané menšie úhrny zrážok vplyvom prechádzajúceho frontu.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

Ďalšia aktualizácia bude v pondelok 3.5.2015