SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

04 MÁJ 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 3.5.2015

4.5.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 27.4. - 3.5.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni mali Podunajská a Východoslovenská nížina opäť veľmi odlišný vývoj vlhkostných pomerov. Na Podunajskej nížine, najmä v jej západnej časti, vplyvom zrážkových úhrnov na začiatku minulého týždňa nastalo dočasné zlepšenie situácie. V ďalších dňoch však vplyvom nízkych úhrnov zrážok a veterného počasia došlo k opätovnému poklesu indexov SPI a SPEI, pričom práve pri SPI, ktorý hodnotí len zrážkový deficit, je pokles menej výrazný. Na Východoslovenskej nížine sa intenzita sucha naďalej prehlbovala až do 2. mája, kedy boli zaznamenané aspoň veľmi nízke úhrny zrážok, ktoré však v žiadnom prípade nedokázali doplniť deficit, ktorý v tejto oblasti narastá už od začiatku marca. Tu stále platí, že táto suchá epizóda je spôsobená najmä zrážkovým deficitom, pričom výpar zotrváva na hodnotách nižších než je tomu na Podunajskej nížine. Hodnoty Z-indexu sú na Podunajskej nížine kladné, na staniciach Nitra a Piešťany v intervale 0,7 až 1,0. Na Východoslovenskej nížine sú hodnoty na obidvoch staniciach v intervale -0,8 až -0,9 (začínajúce sucho). Hodnoty CMI na Podunajskej nížine stúpli, najvýraznejšie na stanici Piešťany, kde spadlo za uplynulý týždeň približne 24 mm a hodnota CMI stúpla na 0,35. Na Východoslovenskej nížine hodnoty CMI stagnujú na úrovni -0,7 až -0,8, čo znamenaná ešte stále len začínajúce suché obdobie.

Vyhliadka do 10.5.2015

Na Východoslovenskej nížine očakávame v najbližších dňoch výraznejšie zlepšenie situácie vplyvom očakávaných zrážok. Deficit však ani naďalej nebude doplnený, a teda ukončenie suchého obdobia neočakávame. Na Podunajskej nížine budú úhrny zrážok nižšie než na východe nášho územia a budú sprevádzané vyššími teplotami, teda aj vyšším výparom. Z tohto dôvodu tu očakávame ustálenie a pretrvávanie momentálnej situácie.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

         

      

Jaslovské Bohunice

   

      

Piešťany

    

     

Nitra - Veľké Janíkovce

        

     

Žihárec

         

     

Hurbanovo

      

      

Milhostov

         

      

Somotor

       

       

Ďalšia aktualizácia bude v pondelok 11.5.2015.