Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Stráža
Tok:Varínka
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Stráža - Varínka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Stráža - Varínka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 153.9
4.12.2022 17:00 143.9
4.12.2022 16:45 144
4.12.2022 16:30 144.1
4.12.2022 16:15 144.2
4.12.2022 16:00 144.2
4.12.2022 15:45 144.3
4.12.2022 15:30 144.4
4.12.2022 15:15 144.5
4.12.2022 15:00 144.5
4.12.2022 14:45 144.6
4.12.2022 14:30 144.5
4.12.2022 14:15 144.5
4.12.2022 14:00 144.4
4.12.2022 13:45 144.4
4.12.2022 13:30 144.4
4.12.2022 13:15 144.3
4.12.2022 13:00 144.3
4.12.2022 12:45 144.2
4.12.2022 12:30 144.1
4.12.2022 12:15 143.9
4.12.2022 12:00 143.8
4.12.2022 11:45 143.6
4.12.2022 11:30 143.5
4.12.2022 11:15 143.4
4.12.2022 11:00 143.3
4.12.2022 10:45 143.2
4.12.2022 10:30 143.1
4.12.2022 10:15 142.9
4.12.2022 10:00 142.7
4.12.2022 09:45 142.6
4.12.2022 09:30 142.5
4.12.2022 09:15 142.5
4.12.2022 09:00 142.4
4.12.2022 08:45 142.4
4.12.2022 08:30 142.4
4.12.2022 08:15 152.4
4.12.2022 08:00 142.4
4.12.2022 07:45 152.4
4.12.2022 07:30 142.4
4.12.2022 07:15 142.5
4.12.2022 07:00 142.5
4.12.2022 06:45 142.5
4.12.2022 06:30 142.5
4.12.2022 06:15 142.5
4.12.2022 06:00 142.5
4.12.2022 05:45 142.5
4.12.2022 05:30 142.5
4.12.2022 05:15 142.5
4.12.2022 05:00 142.5
4.12.2022 04:45 142.6
4.12.2022 04:30 142.6
4.12.2022 04:15 142.5
4.12.2022 04:00 152.6
4.12.2022 03:45 142.6
4.12.2022 03:30 142.6
4.12.2022 03:15 142.6
4.12.2022 03:00 142.6
4.12.2022 02:45 142.6
4.12.2022 02:30 142.6
4.12.2022 02:15 152.7
4.12.2022 02:00 152.7
4.12.2022 01:45 152.7
4.12.2022 01:30 142.7
4.12.2022 01:15 142.7
4.12.2022 01:00 142.7
4.12.2022 00:45 142.8
4.12.2022 00:30 142.8
4.12.2022 00:15 142.8
4.12.2022 00:00 142.8
3.12.2022 23:45 142.8
3.12.2022 23:30 142.8
3.12.2022 23:15 142.9
3.12.2022 23:00 142.9
3.12.2022 22:45 142.8
3.12.2022 22:30 142.8
3.12.2022 22:15 152.9
3.12.2022 22:00 152.9
3.12.2022 21:45 152.9
3.12.2022 21:30 152.9
3.12.2022 21:15 152.9
3.12.2022 21:00 152.9
3.12.2022 20:45 142.9
3.12.2022 20:30 152.9
3.12.2022 20:15 142.8
3.12.2022 20:00 142.8
3.12.2022 19:45 142.8
3.12.2022 19:30 142.8
3.12.2022 19:15 142.7
3.12.2022 19:00 142.7
3.12.2022 18:45 142.7
3.12.2022 18:30 142.7
3.12.2022 18:15 142.8
3.12.2022 18:00 142.8
3.12.2022 17:45 152.8
3.12.2022 17:30 142.9
3.12.2022 17:15 142.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )