Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Selice - číslo stanice: 369

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
22.03.2023 109.27 0
21.03.2023 109.27 +0.01
20.03.2023 109.26 0
19.03.2023 109.26 0
18.03.2023 109.26 +0.01
17.03.2023 109.25 +0.01
16.03.2023 109.24 -0.02
15.03.2023 109.26 -0.03
14.03.2023 109.29 +0.04
13.03.2023 109.25 +0.01
12.03.2023 109.24 -0.03
11.03.2023 109.27 -0.01
10.03.2023 109.28 0
09.03.2023 109.28 +0.02
08.03.2023 109.26 -0.01
07.03.2023 109.27 0
06.03.2023 109.27 +0.01
05.03.2023 109.26 0
04.03.2023 109.26 0
03.03.2023 109.26 +0.01
02.03.2023 109.25 +0.01
01.03.2023 109.24 +0.01
28.02.2023 109.23 0
27.02.2023 109.23 -0.02
26.02.2023 109.25 -0.02
25.02.2023 109.27 +0.01
24.02.2023 109.26 +0.01
23.02.2023 109.25 0
22.02.2023 109.25 -0.01
21.02.2023 109.26 +0.03
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 11.9
21.03.2023 11.9
20.03.2023 11.9
19.03.2023 11.9
18.03.2023 11.9
17.03.2023 11.9
16.03.2023 12
15.03.2023 12
14.03.2023 12
13.03.2023 12
12.03.2023 12
11.03.2023 12
10.03.2023 12.1
09.03.2023 12.1