Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Miňovce - číslo stanice: 1347

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
22.03.2023 165.79 -0.04
21.03.2023 165.83 -0.03
20.03.2023 165.86 -0.03
19.03.2023 165.89 -0.03
18.03.2023 165.92 +0.01
17.03.2023 165.91 -0.03
16.03.2023 165.94 +0.03
15.03.2023 165.91 -0.04
14.03.2023 165.95 +0.05
13.03.2023 165.9 +0.01
12.03.2023 165.89 +0.17
11.03.2023 165.72 +0.1
10.03.2023 165.62 -0.07
09.03.2023 165.69 -0.01
08.03.2023 165.7 -0.02
07.03.2023 165.72 -0.04
06.03.2023 165.76 -0.02
05.03.2023 165.78 -0.03
04.03.2023 165.81 -0.03
03.03.2023 165.84 -0.02
02.03.2023 165.86 0
01.03.2023 165.86 -0.01
28.02.2023 165.87 -0.04
27.02.2023 165.91 -0.1
26.02.2023 166.01 -0.11
25.02.2023 166.12 +0.05
24.02.2023 166.07 +0.02
23.02.2023 166.05 -0.01
22.02.2023 166.06 -0.06
21.02.2023 166.12 +0.11
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 9.5
21.03.2023 9.5
20.03.2023 9.5
19.03.2023 9.5
18.03.2023 9.4
17.03.2023 9.4
16.03.2023 9.5
15.03.2023 9.5
14.03.2023 9.5
13.03.2023 9.5
12.03.2023 9.5
11.03.2023 9.6
10.03.2023 9.7
09.03.2023 9.7