Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Piešťany - číslo stanice: 135

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
22.03.2023 156.52 0
21.03.2023 156.52 +0.01
20.03.2023 156.51 -0.01
19.03.2023 156.52 0
18.03.2023 156.52 0
17.03.2023 156.52 0
16.03.2023 156.52 -0.02
15.03.2023 156.54 0
14.03.2023 156.54 +0.01
13.03.2023 156.53 0
12.03.2023 156.53 -0.02
11.03.2023 156.55 0
10.03.2023 156.55 -0.01
09.03.2023 156.56 +0.01
08.03.2023 156.55 -0.01
07.03.2023 156.56 0
06.03.2023 156.56 0
05.03.2023 156.56 0
04.03.2023 156.56 0
03.03.2023 156.56 0
02.03.2023 156.56 +0.01
01.03.2023 156.55 0
28.02.2023 156.55 -0.01
27.02.2023 156.56 -0.01
26.02.2023 156.57 -0.02
25.02.2023 156.59 +0.01
24.02.2023 156.58 +0.01
23.02.2023 156.57 0
22.02.2023 156.57 -0.01
21.02.2023 156.58 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 10.5
21.03.2023 10.6
20.03.2023 10.6
19.03.2023 10.7
18.03.2023 10.6
17.03.2023 10.6
16.03.2023 10.6
15.03.2023 10.7
14.03.2023 10.7
13.03.2023 10.6
12.03.2023 10.7
11.03.2023 10.7
10.03.2023 10.8
09.03.2023 10.7