Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Tarnov - číslo stanice: 1308

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
22.03.2023 315.02 0
21.03.2023 315.02 -0.01
20.03.2023 315.03 -0.01
19.03.2023 315.04 -0.01
18.03.2023 315.05 0
17.03.2023 315.05 -0.01
16.03.2023 315.06 -0.01
15.03.2023 315.07 -0.01
14.03.2023 315.08 -0.01
13.03.2023 315.09 -0.01
12.03.2023 315.1 -0.02
11.03.2023 315.12 0
10.03.2023 315.12 -0.02
09.03.2023 315.14 -0.01
08.03.2023 315.15 -0.01
07.03.2023 315.16 -0.01
06.03.2023 315.17 0
05.03.2023 315.17 -0.01
04.03.2023 315.18 0
03.03.2023 315.18 0
02.03.2023 315.18 0
01.03.2023 315.18 +0.01
28.02.2023 315.17 0
27.02.2023 315.17 0
26.02.2023 315.17 0
25.02.2023 315.17 +0.03
24.02.2023 315.14 +0.03
23.02.2023 315.11 +0.05
22.02.2023 315.06 +0.07
21.02.2023 314.99 +0.11
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 9.5
21.03.2023 9.5
20.03.2023 9.6
19.03.2023 9.6
18.03.2023 9.6
17.03.2023 9.7
16.03.2023 9.7
15.03.2023 9.7
14.03.2023 9.7
13.03.2023 9.7
12.03.2023 9.8
11.03.2023 9.7
10.03.2023 9.8
09.03.2023 9.8