Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Žarnovica - číslo stanice: 2776

Úroveň podzemnej vody [m n.m.]
Dátum merania
[06:00]
Úroveň podzemnej vody
[m n.m.]
Rozdiel stavu [m]
22.03.2023 209.79 -0.02
21.03.2023 209.81 -0.01
20.03.2023 209.82 -0.01
19.03.2023 209.83 -0.02
18.03.2023 209.85 -0.01
17.03.2023 209.86 -0.02
16.03.2023 209.88 -0.04
15.03.2023 209.92 -0.03
14.03.2023 209.95 +0.01
13.03.2023 209.94 -0.02
12.03.2023 209.96 -0.04
11.03.2023 210 +0.05
10.03.2023 209.95 +0.04
09.03.2023 209.91 0
08.03.2023 209.91 -0.02
07.03.2023 209.93 -0.02
06.03.2023 209.95 -0.01
05.03.2023 209.96 -0.02
04.03.2023 209.98 -0.03
03.03.2023 210.01 -0.02
02.03.2023 210.03 -0.03
01.03.2023 210.06 -0.01
28.02.2023 210.07 -0.04
27.02.2023 210.11 -0.08
26.02.2023 210.19 +0.02
25.02.2023 210.17 +0.11
24.02.2023 210.06 -0.01
23.02.2023 210.07 -0.02
22.02.2023 210.09 -0.04
21.02.2023 210.13 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Teplota vody [°C]
Dátum merania
[06:00]
Teplota vody
[°C]
22.03.2023 8.7
21.03.2023 8.7
20.03.2023 8.6
19.03.2023 8.6
18.03.2023 8.6
17.03.2023 8.6
16.03.2023 8.6
15.03.2023 8.6
14.03.2023 8.5
13.03.2023 8.5
12.03.2023 8.4
11.03.2023 8.5
10.03.2023 8.6
09.03.2023 8.6