Aktuality SHMÚ

Znečistené ovzdušie nepozná štátne hranice. Potrebné sú celoeurópske riešenia.

21.11.2019 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | ZUZANA ONUFER, MŽP SR
Znečistené ovzdušie nepozná štátne hranice. Potrebné sú celoeurópske riešenia.

O zlepšení kvality ovzdušia bude viac ako 500 expertov diskutovať na Clean Air Forum v Bratislave

Správa z dnešnej tlačovej besedy v Bratislave, ktorú zorganizovali pracovníci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

 

Napriek tomu, že za posledné desaťročia sa kvalita ovzdušia v Európskej únii výrazne zlepšila, stále máme čo dobiehať. Znečistené ovzdušie spôsobuje vážne respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe. S cieľom hľadať účinné riešenia tohto závažného problému, organizuje Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v dňoch 28.-29. novembra v Bratislave Európske fórum pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum.

„Ide o najvýznamnejšie európske podujatie tohto typu a som rád, že po Paríži sa koná práve v Bratislave. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť odbornej a politickej sféry na dôležité témy, ako aj otvoriť k nim verejnú diskusiu. Zatiaľ čo parížske diskusie sa sústredili najmä na emisie z dopravy, v Bratislave budeme hovoriť o konkrétnych dopadoch na ľudské zdravie a sústredíme sa aj na emisie z poľnohospodárstva a sektorov vykurovania a chladenia,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko

Znečistené ovzdušie je veľkou výzvou na Slovensku, ako aj v celej EÚ. Povedomie o tejto téme nie je dostatočné, aj keď negatívne dopady na zdravie ľudí sú alarmujúce. Preto som rád, že najvýznamnejšie európske fórum o ovzduší - Clean Air Forum sa koná práve na Slovensku. Spoločne budeme hľadať spôsoby a nástroje ako kvalitu ovzdušia zlepšovať. Každá krajina musí k ochrane ovzdušia pristupovať zodpovedne a prijímať efektívne opatrenia,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Ministerstvo životného prostredia urobilo v poslednom období v oblasti ochrany ovzdušia viacero zmien k lepšiemu. Envirorezort presadil v roku 2017 novú legislatívu, ktorá zavádza prísnejšie emisné limity aj pre stredne veľkých znečisťovateľov. Významným spôsobom sa zefektívnila informovanosť obyvateľov o smogovej situácii a umožnil sa aj vznik nizkoemisných zón v mestách a obciach. Konkrétnym riešeniam  na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku sa venuje aj Envirostratégia 2030.

Najnovším opatrením ministerstva v prospech ochrany ovzdušia je kotlová dotácia vo výške 35 miliónov eur, ktorá je určená na výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologické zariadenia na zemný plyn.  Európska únia nám zároveň nedávno schválila integrovaný projekt LIFE v hodnote 15 miliónov eur zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.  

Keďže pri ochrane ovzdušia potrebujeme mať v prvom rade kvalitné údaje, envirorezort prostredníctvom SHMÚ realizuje projekt rozšírenia a skvalitnenia monitoringu kvality ovzdušia na Slovensku. Ako uviedol Martin Kremler zo SHMÚ: „V rámci projektu bude dodaných 15 kompletne vybavených automatických monitorovacích staníc, laboratórne prístrojové vybavenie, analyzátory PM (prachových) častíc, servisné vozidlá a mobilné monitorovacie stanice. Meranie kvality ovzdušia sa rozšíri do oblastí, ktoré doposiaľ neboli pokryté. Nové stanice nainštalujeme v nasledujúcich lokalitách: Trebišov, Bardejov, Poprad, Liptovský Mikuláš, Oščadnica, Lučenec, Žarnovica, Považský Bystrica, Púchov, Sereď, Plášťovce, Komárno, Pezinok, Bratislava-Rača a Bratislava-Podunajské Biskupice.“

Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia patrí energetika, priemysel a doprava, poľnohospodárstvo, ale aj vykurovanie domácností tuhým palivom. Zdravotné problémy spôsobujú najmä jemné prachové častice, zvýšené emisie  oxidu dusíka a benzo-a-pyrénu, ktoré vznikajú pri spaľovaní tuhého paliva, zo spaľovacích motorov v autách alebo pri spaľovacích procesoch v priemysle.