Aktuality SHMÚ

Intenzívne zrážky vo štvrtok a v piatok

4.8.2021 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Intenzívne zrážky vo štvrtok a v piatok

Po intenzívnych a výdatných zrážkach, ktoré zasiahli predovšetkým územie Trenčianskeho a Žilinského kraja v noci z 25. na 26.7., a ďalšej na zrážky bohatej situácii, ktorú sme zaznamenali v nedeľu 1.8., nás v nasledujúcich hodinách opäť čaká výdatný dážď.

Vývoj situácie
 
Oblačnosť a výdatné zrážky prinesie tlaková níž, ktorá sa prehĺbi nad severným Jadranom a následne sa presunie priamo nad naše územie (obr. 1). Presnú polohu stredu tlakovej níže, aj na tak krátke obdobie ako je nasledujúcich niekoľko hodín, nie je možné dostatočne presne predpovedať. 
 
To zo sebou prináša aj problémy z hľadiska predpovede úhrnov zrážok. Je to vidieť pri porovnaní dvoch deterministických výstupov regionálneho modelu ALADIN (jeden z 00 UTC a druhý z 06 UTC). Polnočný beh predpovedal najvyššie úhrny zrážok v pomerne úzkom páse tiahnúcom sa cez celé naše územie približne na rozhraní stredného a západného Slovenska (obr. 2). Novší výstup však situáciu skomplikoval a naznačil, že vysoké úhrny zrážok sa môžu vyskytnúť takmer kdekoľvek na našom území (obr. 3). O málo viac svetla do situácie priniesol globálny model ECMWF, ktorého posledné výstupy (opäť porovnanie behov z 00 UTC a 06 UTC) sú v porovnaní s modelom ALADIN konzistentnejšie. Podľa tohto modelu by najviac zrážok malo spadnúť na slovensko-českej hranici, resp. na krajnom severozápade Slovenska. Značne zasiahnutý by tak mal byť opäť Trenčiansky a tiež aj Žilinský kraj (obr. 4 a 5). V takejto situácii je lepšie použiť aj ansámblové predpovede. Výstupy z ansámblov modelu ALADIN sú dostupné aj na našej stránke. Na obrázku č. 6 môžeme vidieť ukážku takejto predpovede, kde pravdepodobnosť úhrnov zrážok bola zostavená na základe výstupov viacerých behov modelu ALADIN. Tento produkt potvrdzuje, že najvyššie úhrny sú najpravdepodobnejšie v severozápadnej časti Slovenska. Vzhľadom na zložitú orografiu Slovenska a neurčitosť presunu stredu tlakovej níže však nemožno vylúčiť výskyt vyšších úhrnov zrážok aj inde ako vo vyššie spomínaných regiónoch, a to napríklad v Banskobystrickom kraji (predovšetkým v oblasti Kremnických vrchov). Navyše zrejme nepôjde len o trvalé zrážky, ale o kombináciu trvalých - stratiformných, ale tiež konvektívnych zrážok. Práve konvektívne zrážky (prehánky, búrky), pri ktorých náveterný efekt pohorí je oveľa menej výrazný ako pri trvalých zrážkach, môžu priniesť vyššie úhrny zrážok takmer kdekoľvek na Slovensko. Podstatná časť úhrnov spadne vo štvrtok a v noci zo štvrtka na piatok, pričom v priebehu piatku budú zrážky postupne ustávať.
 
Vzhľadom na nasýtenie pôdy v týchto regiónoch Slovenska spôsobia očakávané úhrny zrážok s vysokou pravdepodobnosťou zvýšenie vodných stavov na viacerých vodných tokoch. Sledujte preto v nasledujúcich hodinách pozornejšie nie len meteorologické, ale aj hydrologické výstrahy a podľa možností tomu prispôsobte svoje aktivity.
 
Obr. 1: Prízemné tlakové pole a prúdenie + teplota v hladine 850 hPa (cca 1400 - 1500 m n. m.) podľa modelu ECMWF (situácia vo štvrtok večer).
 
 
Obr. 2: Predpoveď úhrnov zrážok z modelu ALADIN (beh zo 4.8.2021 00 UTC).
 
 
Obr. 3: Predpoveď úhrnov zrážok z modelu ALADIN (beh zo 4.8.2021 06 UTC).
 
Obr. 4: Predpoveď úhrnov zrážok z modelu ECMWF (beh zo 4.8.2021 00 UTC).
 
 

Obr. 5: Predpoveď úhrnov zrážok z modelu ECMWF (beh zo 4.8.2021 06 UTC).
 
Obr. 6: Pravdepodobnosť 24-hodinových úhrnov zrážok nad 35 mm (model ALADIN, beh z 4.8. 00 UTC).