Aktuality SHMÚ

Zmeny na webovej stránke

24.11.2021 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Zmeny na webovej stránke

Určite ste si všimli zmeny v grafike našej webovej stránky  www.shmu.sk. Upravili sme ju v snahe zlepšiť prístupnosť a orientáciu v nej.

Odstránili sme viacero nedostatkov a zosúladili ju v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tiež Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Webová stránka je už optimalizovaná a  prispôsobená aj zrakovo znevýhodneným používateľom. Prepracovali a vylepšili sme viacero komponentov, grafických prvkov a animácií. Aj na základe neustále narastajúcej návštevnosti nášho webu boli optimalizované technologické prvky „na pozadí“ webových serverov s cieľom urýchliť načítavanie obsahu jednotlivých stránok.